Experts in Flex en NBBU lanceren nieuwe tool premies 2020

0
299

Experts in Flex en NBBU lanceren nieuwe tool premies 2020

Deze zomer verscheen de eerste versie van de WAB-tool, aan de hand waarvan alle uitzendbureaus en payrollbedrijven, ongeacht of de ABU- of NBBU-cao wordt gevolgd, een inschatting konden maken wat de effecten van de WAB op de werkgeverslasten en dus op de kostprijs zou gaan worden.

Inmiddels zijn de premies en rekenregels voor de WW, WGA en ZW-flex voor 2020 bekendgemaakt, zodat het met de nieuwe versie van de tool mogelijk is om de premies voor 2020 echt te berekenen, zonder dat gewacht moet worden op de Whk-beschikking 2020, die pas in de loop van december 2019 wordt toegestuurd door de Belastingdienst.

De tool is vanaf nu bij Experts in Flex verkrijgbaar voor een bedrag van € 99,- excl. BTW. Leden van de NBBU kunnen de tool vanaf 15 oktober a.s. gratis downloaden op de ledenpagina van de NBBU.

Seminar wet- en regelgeving 2020
Tijdens het seminar van 3 december a.s. zal ook uitgebreid aandacht worden geschonken aan de kostprijzen 2020, mogelijke reparaties op de WAB en andere actualiteiten op het vlak van wet- en regelgeving.

Bron: Experts in Flex