EU wil snellere hervorming Nederlands zzp-stelsel

0
233

De Europese Commissie raadt Nederland aan om de nieuwe regels rond schijnzelfstandigheid sneller in te voeren, en de fiscale regels voor zzp’ers te veranderen.

Dit staat in het niet-bindende advies uit Brussel, dat elk land jaarlijks krijgt.

Groei in flex
De Commissie vindt het zorgelijk dat de werkgelegenheid het hardst groeide onder zelfstandigen en flexwerkers, terwijl hun contracten vergeleken met medewerkers in loondienst minder bescherming en zekerheid bieden.

Minder financiële voordelen
Het kabinet wil schijnzelfstandigheid weliswaar aanpakken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de opvolger van de Wet DBA, maar de EU wil dat Nederland ook de zelfstandigen- en startersaftrek aanpast. Dat ligt politiek echter gevoelig.

Onderverzekering
De Commissie vindt verder onderverzekering van zelfstandigen een punt van zorg, omdat een te laag pensioen, of het niet hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, het sociale zekerheidsstelsel op de lange termijn kan ondermijnen.

Bron: Europese Comissie, 23 mei 2018