Erwin van der Zanden start InZ.nu

0
193

Erwin van der Zanden op 1 februari 2017 gestart met zijn onderneming In Z nu.

Hij heeft ruim 25 jaar ervaring opgedaan in uiteenlopende HR functies in de zakelijke dienstverlening
InZ.nu
In de afrondende fase van zijn opleiding tot Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid, richt hij zich met In Z nu op de duurzame (doorlopende) inzetbaarheid van werknemers. Het is zijn overtuiging dat onvoldoende, geen, of onjuiste aandacht voor de (toekomstige) inzetbaarheid van werknemers leidt tot grote risico’s voor zowel werkgever als werknemer. Uitstel van beleid en acties op dit gebied is in alle denkbare situaties een slechte keuze. Duurzame inzetbaarheid is niet iets van later maar van NU. Daarom In Z nu!

In Z nu richt zich op de doorlopende inzetbaarheid van werknemers. In een omgeving (maatschappij) waarin veranderingen steeds sneller op ons afkomen, de veranderingen complexer en ingrijpender zijn, is het cruciaal voor zowel werkgever als werknemer ervoor te zorgen dat ze beide mee kunnen bewegen met veranderingen. Al deze veranderingen hebben hun uitwerking op organisaties, op het werk dat gedaan moet worden, op de gevraagde competenties van medewerkers maar ook op hun gezondheid en vitaliteit. Door de juiste aandacht te geven aan de doorlopende inzetbaarheid van werknemers, worden risico’s geminimaliseerd en betere resultaten gegenereerd.

Een goed en duurzaam inzetbaarheidsbeleid betekent voor de werkgever:
• een versteviging van de concurrentiepositie;
• vergroting van de innovatiekracht;
• productiviteitsverbetering;
• verkleining van risico’s (kosten) in het kader van arbeidsongeschiktheid;
• sneller en beter in kunnen spelen op de veranderende klantvraag;
• een sterkere concurrentiepositie op de arbeidsmarkt;
• wendbaarheid.

Ook de werknemer kent als hij blijvend investeert in zijn eigen inzetbaarheid een aantal duidelijke opbrengsten:
• Werkzekerheid, niet aan de zijlijn komen te staan;
• Werkgeluk, met passie en bevlogenheid aan het werk zijn.

Werk maken van Duurzame inzetbaarheid is dus in het belang van werkgever en werknemer en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

In Z nu ondersteunt ondernemers bij:
Het inzichtelijk maken van de risico’s rondom de huidige en toekomstige inzetbaarheid van werknemers. Risico’s op het uitvallen van werknemers worden in kaart gebracht.

Het beoordelen van de status van het aanwezige beleid rondom duurzame inzetbaarheid, door de inzet van scans. Op basis van de uitkomsten hiervan stelt In Z nu samen met het management de doelen vast en een gericht verbeterplan.

Het door middel van concrete interventies en programma’s optimaliseren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. In Z nu zorgt voor het genereren van duurzaam resultaat.

Ook verzorgt In Z nu in company workshops rondom doorlopende inzetbaarheid.

Bron: InZ.nu, maart 2017