Intrakoop nieuwe leden Raad van Toezicht

0
152

Met de benoeming van Anne Mulder (Tweede Kamerlid namens de VVD), Jacqueline Joppe (bestuurder van de Zorggroep Elde) en Linda Boot (bestuurder Pameijer) krijgt Intrakoop opnieuw ervaren (zorg)bestuurders als toezichthouders.

Jacqueline Joppe
Jacqueline Joppe

Intrakoop is de inkoopcoöperatie van de zorg en ondersteunt bijna 600 zorgorganisaties met meer dan 7.000 locaties op inkoopgebied voor energie, eten & drinken, facilitair en medisch. Intrakoop is onafhankelijk en werkt zonder winstoogmerk.

Jacqueline Joppe vertegenwoordigt in de raad de verpleeg- en verzorgingshuizen.

Linda Boot
Linda Boot

Linda Boot vertegenwoordigt de gehandicaptenzorg. Samen met Anne Mulder zijn zij tijdens een ledenvergadering door de Intrakoop-leden benoemd. Per 1 januari 2015 hebben zij Frank Staal, Jan Tromp en Durk Kooistra opgevolgd. Hans den Hollander (lid Raad van Bestuur Tergooi) is sinds 1 januari voorzitter van de Raad van Toezicht. Bertine Lahuis (voorzitter Raad van Bestuur van Karakter) is nu vicevoorzitter en Jan Telgen (hoogleraar inkoopmanagement) blijft lid van de Raad van Toezicht.

Anne Mulder
Anne Mulder

Anne Mulder is lid van de Tweede Kamer en namens de VVD woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van 2010 tot 2014 was hij woordvoerder Volksgezondheid, Welzijn en Sport geweest. Zijn portefeuille bevatte onder meer de curatieve zorg en de zorgverzekeringswet. Mulder: “Intrakoop staat voor de uitdaging om goede zorg betaalbaar te maken. Door het Kamerlidmaatschap besef ik dat er veel druk op zorginstellingen staat. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het discours van Intrakoop om met een sterke (markt)positie midden in de samenleving te staan.”

Jacqueline Joppe is voorzitter van de Raad van Bestuur Zorggroep Elde en vicevoorzitter van het bestuur van Actiz. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht bij GGZ instelling Lievegoed. Joppe: “Door gezamenlijke inkoop kunnen we geld vrijspelen voor handen aan het bed.”

Linda Boot is bestuurder van Stichting Pameijer: “Inkoop wordt te vaak over het hoofd gezien als strategische functie. Als je ziet hoe groot het inkoopvolume van ons soort organisaties is, dan kun je daar zeker in tijden van bezuiniging echt het verschil maken. En dan heb ik het over zowel geld als kwaliteit.”

Bron: Intrakoop, 8 januari 2015