Er zijn vrijwel geen kansarme beroepen meer

0
181

Ieder jaar brengt UWV de kansarme beroepen in beeld. Vergeleken met vorig jaar is de arbeidsmarkt gunstig voor werkzoekenden.

Werk.nl zoeken in Dashboard Skills
Bekijk zoekmogelijkheden in Dashboard Skills van Werk.nl

Er zijn maar een paar beroepsgroepen waar de kans op werk vrij klein is.

Veel vraag naar personeel
In de loop van 2021 herstelde de economie zich duidelijk van de coronacrisis. Daardoor nam het aantal banen en vacatures toe en kwamen er steeds meer mensen aan het werk. Voor de coronacrisis was de spanning op de arbeidsmarkt al hoog en was er voor steeds meer beroepen sprake van krapte. Dat wil zeggen dat er onvoldoende kandidaten waren voor de openstaande vacatures. Eind 2021 was de spanning op de arbeidsmarkt al hoger dan voor de coronacrisis. Werkgevers hadden toen nog meer vacatures die ze niet of moeilijk ingevuld kregen en werkzoekenden hadden nog betere kansen op werk.

Nog maar 4 beroepen kansarm
Ondanks de grote vraag naar personeel, zijn er toch nog een paar beroepsgroepen waar de kans op werk vrij klein is. Het gaat om beroepen waar al jaren minder goede kansen zijn op werk, met name door de grote concurrentie onder werkzoekenden. Specifiek gaat het om:

activiteitenbegeleiders
dierenverzorgers
uitvaart- en mortuariummedewerkers
instellingskoks
activiteitenbegeleiders.

Activiteitenbegeleiders hebben tijdens corona een periode niet of minder kunnen werken omdat bijvoorbeeld de dagbesteding was gesloten. Maar ook daarvoor waren er al veel mensen in deze beroepsgroep op zoek naar werk. De 1e helft van 2022 laat wel een opvallende toename van het aantal openstaande vacatures zien, maar het is nog onduidelijk of dat doorzet.

Dierenverzorgers
De kansen voor dierenverzorgers zijn nauwelijks verbeterd. Het aantal vacatures is sinds de coronacrisis wel toegenomen, maar het aantal mensen dat werk zoekt in dit beroep ligt nog steeds veel hoger. Dit komt doordat dit een gewilde beroepsgroep is onder werkzoekenden: het is bijvoorbeeld al jaren een populaire studierichting.

Uitvaartmedewerkers
Ook voor uitvaartmedewerkers geldt dat dit een populaire studierichting is. Daar komt bij dat het beroep uitvaartmedewerker geen beschermd beroep is: iedereen die wil, kan er in werken. Uitvaartmedewerkers in loondienst hebben ook te maken met concurrentie van een stijgend aantal zzp’ers in de branche.

Instellingskoks
Instellingskoks is een ander beroep waarvoor de baankansen al jaren minder goed zijn. Er wonen steeds minder mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen en bovendien wordt de keuken vaak uitbesteed. In kleinschalige woonvormen wordt ook zelf gekookt door het personeel met de bewoners. Er zijn daardoor weinig vacatures meer voor instellingskoks.

Grote concurrentie, maar niet onmogelijk
Het is dus lastig om werk te vinden in deze beroepen, maar het is niet onmogelijk. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kunnen per regio anders zijn. Hierdoor kunnen baankansen verschillen tussen regio’s. Bovendien hebben werkzoekenden met ruime of specifieke ervaring, extra (aanvullende) kwaliteiten of een sterk netwerk natuurlijk betere kansen dan degenen die dat niet hebben. Bij de genoemde beroepen moeten werkzoekenden hoe dan ook rekening houden met grote concurrentie van andere kandidaten.

Een deel van deze kansarme beroepen staan ook in het dashboard Skills. Het dashboard laat zien welke skills van die beroepen overlap hebben met skills van kansrijke en overstapberoepen. Dit biedt inzicht in alternatieve mogelijkheden, mocht het niet lukken om in één van deze beroepen aan de slag te gaan.

Bron: Werk.nl, 26 september 2022

Lees ook
UWV overzicht kansrijke beroepen – december 2021