Eindbod CAO Recreatie 2014-2015

0
2986


2 juli 2014

Naam
CAO Recreatie

Eindbod CAO Recreatie 2014-2015
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Looptijd onbekend

Loonsverhogingen
Een loonsverhoging van 1,5% per 1 januari 2015.

Arbeidsvoorwaarden
– Arbeidsduurverkorting. De bestaande ADV regeling wordt volledig gecontinueerd voor de werknemers die nu al vallen onder artikel 24 van de cao recreatie. Voor nieuwe medewerkers in de recreatie alsmede voor alle medewerkers jonger dan 50 jaar komt per 1 januari 2015 artikel 24 lid 1 van de cao recreatie te vervallen. Daarvoor in de plaats wordt een verlofbudget c.q. persoonlijke levensfase budget (PLB) vorm gegeven, die bestaat uit de 5 bovenwettelijk verlof c.q. vakantiedagen en waaraan voor deze medewerkers 2 extra verlofdagen per jaar worden toegevoegd.

Bron: FNV Recreatie, 24 juni 2014