ABU eerste reactie op Regeerakkoord 2017 – 2021

0
641

“Nieuw kabinet legt basis voor noodzakelijke hervorming arbeidsmarkt”

Dat is de eerste reactie van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) op het regeerakkoord, volgens
onderstaand persbericht:

“De kogel is door de kerk. Vandaag presenteerden de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het Regeerakkoord voor de komende vier jaar. Het motto? Vertrouwen in de toekomst. Voor de arbeidsmarkt betekent dit dat het nieuwe kabinet op zoek gaat naar een nieuw evenwicht tussen vast en flexibel werk. De nieuwe coalitie roept daarbij de hulp in van sociale partners. De ABU geeft hieraan graag gehoor.

“Het nieuwe kabinet legt een goede basis voor de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt. Het is een serieuze poging om de balans tussen vast en flexibel werk weer terug te brengen. Precies waar we om hebben gevraagd. Een aantal belangrijke belemmeringen om mensen aan te nemen verdwijnt. De nieuwe coalitie verlaagt daarmee de risico’s van werkgevers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers. De plannen maken het al met al aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen. Een goede zaak.” Dat is de eerste reactie van Jurriën Koops, directeur van de ABU.

Kleiner verschil vast en flex
“De ABU is voorstander van het verkleinen van de verschillen tussen vaste en flexibele contracten. Dat mag echter niet ten koste gaan van een goed gereguleerde vorm van flexibel werken, namelijk uitzendwerk. Voor het nieuwe kabinet staan uitzenden en detachering niet ter discussie. Koops: “Dat is goed nieuws en dat doet recht aan de bijzondere functie van onze branche als banenmotor en opstap voor mensen naar werk. Tegelijkertijd staat het nieuwe kabinet open voor een aanpassing van de definitie van de uitzendovereenkomst. Wat dat in de praktijk precies betekent weten we nog niet. We zien uit naar het overleg met sociale partners en het nieuwe kabinet over dit onderwerp.””

Payrolling reguleren
De ABU is blij dat payrolling kan blijven bestaan en deelt de wens om payrolling te reguleren, met name de oneigenlijke vormen van payrolling die bedoeld zijn om te concurreren op arbeidskosten. Koops: “Payrolling is en blijft bedoeld om werkgevers te ontzorgen. Niets meer en niets minder. Wij gaan graag met het nieuwe kabinet en sociale partners om tafel voor de verdere uitwerking van het wetsvoorstel.”

De ABU vindt het een goede zaak dat er meer balans tussen flexibiliteit en zekerheid in de nulurencontracten komt.

Positie zelfstandigen
Koops vindt dat het nieuwe kabinet serieus werk maakt van de positie van zelfstandig ondernemers. “Het nieuwe kabinet gaat onderzoeken of er een ondernemersovereenkomst kan komen in het Burgerlijk Wetboek. Eén van de zaken waarvoor de ABU eerder dit jaar al een pleidooi hield.”
Met de nieuw te ontwikkelen ‘opdrachtgeversverklaring’ krijgen opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid over het inhuren van zelfstandigen. Koops: “Of dit de vastgelopen zzp-markt gaat vlottrekken, moet nog blijken. De crux zit in de details. Deze bepalen immers hoe makkelijk het gaat worden om een zelfstandige in te huren.”

Iedereen aan het werk
“Het kabinet zet duidelijke stappen om mensen met een arbeidsbeperking weer aan het werk te helpen en vervangt het instrument van loonkostensubsidies in de Participatiewet door de mogelijkheid tot loondispensatie. De ABU pleitte hier al eerder voor. De gemeentes gaan hierbij een belangrijke rol spelen. De ABU ziet mogelijkheden om ze hierbij te ondersteunen. Ook van het activerend inzetten van WW-verklaringen is de ABU voorstander.”

Tot slot had Koops graag iets meer ambitie gezien als het gaat om een leven lang leren. “De introductie van een individueel scholingspotje is nog maar het begin. Als het aan de ABU ligt, gaan we daarin een stuk verder.”

Bron: ABU persbericht, 10 oktober 2017