Plan werkgelegenheid: transportsector zet in op vakmanschap

0
187

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Transport en Logistiek hebben als eerste sector overeenstemming bereikt over een sectorplan met maatregelen voor de komende twee jaar.

Meer dan tweeduizend jongeren worden de komende jaren opgeleid en kunnen na een tweejarige opleiding aan de slag bij een onderneming in deze sector. Het vakmanschap van werkloze chauffeurs wordt ondertussen op peil gehouden.

De voorstellen van Transport en Logistiek Nederland, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen, zijn vandaag aan minister Asscher (SZW) gepresenteerd en kosten € 40 miljoen.

In het Sociaal Akkoord is in totaal € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor plannen die de werkgelegenheid stimuleren of behouden en problemen op de arbeidsmarkt oplossen. Het gaat om cofinanciering, waardoor in totaal € 1,2 miljard beschikbaar komt voor behoud van banen. Vanaf 1 oktober kunnen sectoren hun aanvragen indienen en nog dit jaar kunnen voorschotten worden uitgekeerd. De werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Transport en Logistiek gaan hun afspraken nu omzetten in een formele aanvraag. Het ministerie zal het plan met spoed beoordelen. Bij goedkeuring draagt de overheid € 20 miljoen bij aan het plan en zal de sector vanuit hun gezamenlijke opleidings- en ontwikkelingsfonds SOOB, de overige € 20 miljoen voor zijn rekening nemen.

Vakmanschap en duurzame inzetbaarheid
Het plan van de transportsector zet vooral in op vakmanschap. Het op peil houden van de kennis en vaardigheden van werkloze chauffeurs is daarbij een belangrijk speerpunt. Zij worden in staat gesteld opleidingen te volgen (500 ex-werknemers). Verder krijgen logistieke medewerkers zonder diploma scholingsmogelijkheden aangeboden (jaarlijks 600 à 700). Ook komt er een mentorschap voor oudere werknemers. Dat verlaagt de werkdruk voor ouderen en jongeren worden op gang geholpen. Dit is één van de maatregelen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

Bron: Rijksoverheid, 24 september 2013