Eerste dag van zesde NOW: 1900 aanvragen

0
93

De eerste dag dat werkgevers een aanvraag konden indienen voor de zesde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) was rustig. Op maandag 26 juli waren om 16 uur bij UWV zo’n 1900 aanvragen binnengekomen.

Dat zijn er minder dan in de vijfde periode NOW, toen op de eerste dag (6 mei) op dat tijdstip zo’n 3.400 aanvragen binnen waren.

85% over juli-september
In de zesde aanvraagperiode NOW komen werkgevers met minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal 85% van de loonkosten voor de maanden juli tot en met september 2021.

Nieuw: 80% omzetverlies
Nieuw ten opzichte van voorgaande aanvraagperiodes is dat werkgevers maximaal 80% omzetverlies kunnen opgeven bij hun aanvraag. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van de berekende tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald en bestaat uit 80% van de berekende tegemoetkoming.

Gebruik rekenhulp
Voor een snelle afhandeling moeten werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Op de website van UWV staat informatie daarvoor. Voor een goede inschatting van de situatie zijn online rekenhulpen beschikbaar.

  • Op www.rekenhulpomzetverlies.nl kunnen werkgevers het percentage aan omzetverlies over een periode van drie maanden berekenen.
  • Met de simulatietool op www.simulatienow.nl kunnen ze een inschatting maken van de hoogte van het voorschot en de uiteindelijke tegemoetkoming. De tool laat onder andere zien dat een dalende loonsom of een lager omzetverlies dan ingeschat, kunnen leiden tot een terugvordering.

Werkgevers kunnen tot en met donderdag 30 september een aanvraag indienen voor de zesde periode NOW.

Bron: UWV, 26 juli 2021