Een andere blik op kwartaalcijfers Manpower

0
918

2 mei 2012

Column Ed van Viegen

Tactische bewegingen

Wat laten de gepubliceerde cijfers van Manpower zien als je de kwartalen over langere tijd op een rij zet? Uitzenders zijn de barometers van de economie. Uiteindelijk is de presentatie van de kwartaalcijfers een strategisch spel om de financieel analisten tevreden te houden. Alle beursgenoteerde uitzenders voelen die hete adem in hun nek. Hoe winnen ze het spel? Hoe blijven ze aan de bal? Manpower heeft een paar slimme tactische bewegingen toegepast.

Manpower’s kwartaalhistorie

Manpower houdt kwartaalhistorie op de website bij vanaf Q1 1999. Daarmee is er tot en met Q1 2012 ruim 13 jaar aan kwartaaldata beschikbaar. Dat is 6 jaar meer dan bijvoorbeeld Randstad op haar site toont. Wat mij betreft 1-0 voor Manpower. Randstad compenseert haar karige aantal kwartaalberichten in de informatievoorziening in haar jaarstukken 2011, want gaat dan terug tot 2002. Hier komt Manpower niet verder dan 2006. Blijkbaar kwam er in Milwaukee niemand op het idee om wat zaken in landscape af te drukken zodat er meer jaren naast elkaar pasten. Een snelle tegenscore, 1-1 voor Randstad.
Welke kwaliteit hanteert Manpower in de getoonde kwartaalberichten? Eerst eens kijken hoe bijvoorbeeld ons land het doet ten opzichte van het moederconcern. Tja, daar gaat het al mis, want de cijfers van Nederland zijn nergens terug te vinden. Randstad laat die wel zien. Is de score nu 1-2? Nee. De impact van Nederland op het geheel van de groep is bij Randstad natuurlijk veel groter dan bij Manpower. Randstad Nederland maakt ca 20% van Randstad Worldwide uit. Bij Manpower Nederland schat ik dat percentage net onder de 2%. Logisch dat Randstad wel apart cijfers van Nederland geeft. En dat ze dat in Milwaukee niet nodig vinden. De stand blijft nog 1-1.

In het oudste kwartaal waar mijn reeks mee begint (Q1 2005) valt Nederland onder EMEA. Voor de niet financials onder de lezers: dit is Europe, Middle East & Africa, een vrij gebruikelijke regio indeling in corporate land. Maar in het geval van Manpower dan wel zonder Frankrijk, want dat is blijkbaar zo’n grote regio dat die apart wordt gevolgd. Je moet het even weten. Die zienswijze wordt vanaf Q1 2007 door Manpower trouwens gewijzigd. Vanaf dat moment valt Italië ook niet meer onder de EMEA regio. Ook te groot gegroeid. EMEA gaat vanaf dan door het leven als Other EMEA. Maar niets is veranderlijker dan het kwartaalbericht van Manpower, want in Q1 2011 wordt er opnieuw met regio’s geschoven. Other EMEA valt dan uiteen in een Northern en Southern Europe. Het laat zich raden waar Nederland onder komt te vallen. De regio Northern Europe bestaat vanaf dan in de Manpower definitie uit de volgende landen: The Nordics (Scandinavië), UK, Nederland en Duitsland. Zo komen we wel steeds dichter in de buurt van Nederlandse cijfers! Maar toch een vrij dikke onvoldoende voor Manpower HQ waar het gaat om de mogelijkheid om cijfers in de tijd goed met elkaar te kunnen vergelijken.
Ik doe toch een poging tot vergelijking van absolute waarden over de periode Q1 2005 tot en met Q1 2012 aan de hand van onderstaande grafiek (in miljoenen dollars).

Manpower revenue per Q

De regio waar Nederland onder valt is wegens wisselende landen samenstelling in de tijd in de grafiek van arren moede maar “EMEA etc” gedoopt.
Wat opvalt is dat de beide lijnen uiteen beginnen te lopen, precies op de momenten waarop de samenstelling van de landen binnen de rapporteringseenheid wijzigt. Door het hogere groeitempo van EMEA etc in de periode 2007-2008 werd dit gat in enkele kwartalen gedicht. Waarmee de keuze voor de gewijzigde landensamenstelling wel valt te rechtvaardigen. De beste conclusie die op basis van deze nogal manke getallen valt te trekken is dat Manpower Group haar reporting units niet groter dan tussen 1,5 en 2 miljard dollar wil laten zijn. De keuze om Other EMEA begin 2011 te splitsen in Northern Europe en Southern Europe is gelet op de effecten van de eurocrisis misschien iets te vroeg gekomen.
In onderstaande grafiek is de omzetgroei van de regio waar Nederland onder valt steeds vergeleken met die van Manpower worldwide. Het gaat om groeicijfers en niet om absolute cijfers. Het geschuif met regio’s is daarom minder van invloed, maar dient wel in het achterhoofd gehouden te worden.

Manpower revenue growth per Q

Wat opvalt is dat de groei in EMEA etc in de groei jaren 2007 en 2008 fors uitstak boven de groei van de groep. Het apart zetten van Italië heeft dit effect nog versterkt wat doet vermoeden dat dit land in deze periode minder outperformde dan de rest van EMEA. Waarom dan juist toen het besluit genomen om Italië tot een aparte entiteit te promoveren? De cijfers verklaren het niet. Bij de start van de kredietcrisis viel EMEA etc sneller en dieper dan de groep. Meer volatiel dan de groep dus. Het herstel sinds de kredietcrisis verloopt vervolgens in een zelfde snel tempo als in de groep. Om weer eerder uit te vlakken op groeiniveaus tussen de 10% en 20%. Het dalend verloop in de eurocrisis volgt in 2011 weer precies het groepsgemiddelde. Verklaarbaar, want inmiddels vallen de minder presterende Zuid-Europese landen niet meer in de rapporteringsgroep. Volgt u het nog?
Door de year on year focus in de presentatie van de kwartaalcijfers is het dus ook voor Manpower niet heel lastig om analisten een beetje om de tuin te leiden. Als de regio’s waarover wordt gerapporteerd worden aangepast, worden de vergelijkende kwartaalcijfers van het jaar daarvoor immers keurig volgens dezelfde indeling aangepast. Dit is het vergelijken van appels met appels, zoals iedere analist wil. Maar waar blijven de kritische vragen over vergelijkingen op langere termijn?