Echte klap moet nog komen voor zelfstandige professionals

0
168

Zelfstandige professionals ondervinden nog weinig hinder van de coronacrisis. Opdrachten lopen door en in tarieven wordt nog nauwelijks gesneden. De echte klap moet volgens hen nog komen. Op termijn neemt het belang van de flexibele professional alleen maar toe, juist vanwege de effecten van corona.

Dit blijkt uit onderzoek van ABN-AMRO en Adapt onder 875 zp’ers. Dit jaar stonden de gevolgen van de coronacrisis en de in de maak zijnde arbeidsmarktwetgeving centraal.

Vast versus flexibel
De ene organisatie kreeg vorig jaar te maken met vraaguitval, de ander kwam juist om in het werk. Gemene deler is dat bij alle organisaties het belang om snel te kunnen op- of afschalen in capaciteit door deze crisis wordt onderstreept. Terwijl organisaties flexibel moeten zijn staat de positie van de zelfstandige arbeidskrachten onder druk, omdat de politiek het verschil tussen vaste en flexibele arbeid wil verkleinen.

Specialistische kennis
Het belang van specialistische kennis neemt al jaren toe. Het is vaak te duur voor bedrijven om specialisten in vaste dienst te nemen. Projectmatig werken in wisselende teams en omgevingen is als fenomeen bovendien toegenomen, waardoor de kennis van de zp’er nog meer waarde krijgt. Ook bij organisatorische veranderingen gedijt de zp’er goed.

Lat hoger
Het is zeer waarschijnlijk dat in de toekomst alleen die zp’ers succesvol zijn die kennis inbrengen die binnen de opdrachtorganisatie niet voorhanden is. Dit heeft een aantal belangrijke consequenties. In de eerste plaats zal de vijver van beschikbare kandidaten voor opdrachtgevers afnemen wanneer de lat voor zp’ers hoger komt te liggen.

Meer schaarste
In de tweede plaats zal de spanning op de zp-markt toenemen omdat vraag naar specialistische kennis bij werkgevers onverminderd blijft bestaan. Het is daarom aannemelijk dat werkgevers in de nabije toekomst niet alleen schaarste gaan ondervinden bij het zoeken naar medewerkers in vaste dienst, maar ook bij het zoeken naar zp’ers met gespecialiseerde kennis die niet in het eigen bedrijf voorhanden is.

Bron: ABN-AMRO, 2 februari 2021