Duurzame inzetbaarheid – Ieders pakkie-an

0
291

De opleiding van uitzendkrachten is ieders pakkie-an.

Dat zegt Adriana Stel, directeur van STOOF.

De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) steunt flexorganisaties bij het ontwikkelen en opleiden van hun flexkrachten en vaste medewerkers.

Tijdens het jaarlijkse STAF– en STOOF-congres werd de Opleidingsmonitor 2009-2012 van STOOF gepresenteerd. Zie ook de factsheet met de resultaten.

Factsheet Opleidingsmonitor STOOF en STAF, 2017

“We streven naar een opleidingspercentage van 20% van alle werkende uitzendkrachten. Maar daar zijn we nog lang niet. Uitzendkrachten hebben minder werkzekerheid dan mensen met een vaste baan. Daarom moet de uitzendbranche meer investeren om hen werkzekerheid te bieden.

Adriana Stel, directeur STOOF
Adriana Stel

Om onze ambitie waar te maken, zullen we de komende jaren heel veel moeten doen aan de leercultuur bij uitzendorganisaties.”

Er zijn nu ongeveer 273.000 uitzendkrachten dagelijks aan het werk in ons land. Ongeveer 38.000 daarvan volgt jaarlijks een opleiding, gefinancierd met vouchers vanuit STOOF en eigen opleidingsbudgetten van uitzenders. Momenteel wordt 14% van alle werkzame uitzendkrachten opgeleid in korte of langdurende opleidingen.

Uitzenders bewust maken van het belang
“Er zijn heel veel uitzendorganisaties die nog niet zo goed weten hoe ze nu met dat leren en ontwikkelen van uitzendkrachten om moeten gaan. STOOF zal veel focus moeten hebben op de MKB-uitzendbedrijven, want daar is nog groei mogelijk, zo bleek uit de monitor,” zegt Adriana. “Grote uitzenders met 100 man en meer intern personeel, die hebben inmiddels een goed scholingsbeleid. Tegelijk hebben wij een behoorlijke uitbreiding gezien van deelnemende MKB-uitzendbedrijven, aan projecten, aan vergoedingen en pilots die we doen. Maar we kunnen toch nog meer aandacht hebben voor het MKB in de uitzendbranche, dat een belangrijke rol speelt in de werkgelegenheid.”

Focus op vraag van inlener verleggen naar behoefte van uitzendkracht
“Het ontwikkelen van uitzendkrachten was tot 2012 alleen maar gerelateerd aan de behoefte van de inlener, de opdrachtgevers, de bedrijven waar de uitzendkrachten werkten.
Nu begint er meer oog te komen voor de behoefte van de uitzendkracht. Daar zijn wij, vanuit STOOF, heel gelukkig mee.

Als je mensen meer verantwoordelijkheid en zelfsturing wilt geven in hun ontwikkeling en loopbaan, moet je ze daar wel de middelen voor kunnen bieden.
Zij moeten aan hun toekomst werken. Dat kan niet alleen maar worden bepaald door de inleners, vanuit een korte termijn behoefte. Denk bijvoorbeeld aan de bancaire en verzekeringssector. Daar werken uitzendkrachten vanwege reorganisaties. Wat wordt er gedaan voor de uitzendkrachten die er tijdelijk worden ingezet en die men straks weer nodig heeft voor andere sectoren?

Is de inlener ook bereid te betalen voor de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht? Er is een groot tekort aan vakmannen en –vrouwen. Meerdere jaren, in de periode 2006 tot en met 2016 of 2017, zagen we dat het niet alleen om flexibiliteit ging bij het bedrijfsleven, maar ook om goedkope arbeidskrachten. Nu ontstaat er meer bereidheid bij inleners om te investeren in opleiding van uitzendkrachten.

Dat ontstaat ook omdat de uitzender steeds meer gesprekspartner is. Die uitzender zegt tegen de inlener: ‘u heeft veel flexibele uitzendkrachten van ons. Die maken ook deel van uw efficiency en uw productiviteit. Wilt u ze inzetbaar en bij de tijd houden, dan zullen we ook moeten investeren in scholing voor ze. Wat kunnen we daar samen in doen?’
Het gesprek daarover wordt meer aangegaan in de branche. Maar dat kan nog beter.”

Samenwerking met uitzenders, UWV en vakbonden
“Wij werken samen met de leerwerkloketten van het UWV. Die hebben in de regio’s ook uitzendnetwerken met projectleiders voor opleidingen van uitzendkrachten. Ik neem zelf ook deel aan de projectleidersgroep, die iedere twee maanden bij elkaar komt om de leerwerkplannen te bespreken. Daar presenteer ik plannen, producten, marktontwikkelingen. Ik vraag hun dat verder te brengen in de regio. Daarnaast hebben wij contact met ongeveer 2.000 uitzenders. Die krijgen van ons steeds allerlei informatie. Wij proberen regionale projecten op te pakken. Wij hebben bijvoorbeeld een regionaal project in Friesland voor taalvaardigheid. Dat dient als een soort ‘best practice’. Dat willen we volgend jaar in vier of vijf andere regio’s uitrollen.”

Uitzendkrachten als ambassadeur
“Wij hebben ook een tweetal uitzendkrachten, die onze ambassadeurs zijn, omdat zij continu bijleren. Een van hen is Charles de Koning. Hij werkt al jaren als uitzendkracht, nadat zijn eigen onderneming niet meer rendabel was. Hij is eerst opgeleid tot chauffeur, toen tot chauffeur gevaarlijke stoffen, vervolgens heeft hij ook de opleiding buschauffeur erbij gehaald. Dat doet hij allemaal met een individueel opleidingsbudget dat hij van ons krijgt. Hij kan heel enthousiast vertellen hoe belangrijk het is, dat je ook als je ouder bent, je je wel blijft ontwikkelen, omdat je morgen een andere baan nodig kan hebben, waar je andere vaardigheden voor nodig hebt.”

Netwerk inzetten
“Zo werken we ook samen met de vakbonden. Zij hebben op de werkvloer rechtstreeks contact met uitzendkrachten. Die kunnen opleidingsvouchers van STOOF uitreiken aan uitzendkrachten, die lid zijn van de vakbond.

Jamesloopbaan.nl is een zelfstandig onderdeel van vakbond CNV. Zij doen aan loopbaanbegeleiding en hebben onder meer een project bij de KLM, samen met AWVN. Wij hebben vouchers samengesteld voor uitzendkrachten bij de KLM. De mensen van James, die bij de KLM rondliepen, hebben onze vouchers uitgereikt aan uitzendkrachten werkzaam bij KLM. Wij hebben de gegevens van die uitzendkrachten gekregen. Nu ben ik met KLM in gesprek om te kijken hoe wij daar nog meer mee kunnen doen.

Wij maken dus altijd gebruik van ons netwerk en van derden bij de verspreiding van informatie en vouchers. We hebben de hulp nodig van uitzenders, leerwerkloketten, vakbonden, Servicepunt Flex, dat is bemenst door UWV en iemand uit de uitzendbranche, die weer contacten hebben met de intensieve dienstverlening bij het UWV.”

Project Duurzame inzetbaarheid
‘Duurzame inzetbaarheid’ is bij ons een project waarmee wij intercedenten en consultants (de interne medewerkers bij uitzendbureaus) bewust van wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en hoe zij uitzendkrachten hierin kunnen ondersteunen. Dat project krijgt nu een vertaling voor uitzendkrachten. Vervolgens willen wij dit ook verwoorden voor inleners.

Wij doen eveneens een project om uitzendkrachten te versterken met praktijkervaring in samenwerking met brancheorganisaties in sectoren. Samen met Randstad doen we dat bij de Technische Unie. Met USG doen we dat bij DHL. Kortom, er zijn veel opleidingsproecten waar we bij betrokken zijn.

Om onze missie verder te brengen, roep ik alle uitzendorganisaties, klein en groot, op hier aandacht voor te hebben,” benadrukt Adriana Stel.

“Help mee om van de opleiding van uitzendkrachten een speerpunt te maken. Wees creatief en denk na over mogelijkheden in het belang van de hele uitzendbranche. Uitzendkrachten verdienen een stevige steun in de rug, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en kansen hebben op de arbeidsmarkt.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws