Duurzaam inzetbaar, een ‘feel good’ onderneming

0
391

Met plezier werken en de toekomst zonnig tegemoet zien

Gaatze was grondwerker en is nu keurmeester elektrische gereedschappen.

Onze uitzendmedewerker Gaatze Veenstra vertelt: “Ik was voorheen werkzaam als grondwerker. Vanwege rugproblemen kon ik dit werk niet meer uitvoeren. Fritech bood mij samen met de opdrachtgever de kans in iets anders aan de slag te gaan. Ik mocht een cursus keurmeester elektrische gereedschappen doen, heb mijn heftruckcertificaat behaald en werk nu met heel veel plezier op de werkplaats bij de opdrachtgever. Ik zie de toekomst weer zonnig tegemoet!”

Dit is wat ons betreft een prachtig voorbeeld van waar het écht om draait bij duurzame inzetbaarheid (DI).

Jeroen ten Brink, Fritech
Jeroen ten Brink

Wij zijn een ‘feel good’ onderneming! Bij alles wat wij doen willen we dat zowel onze opdrachtgever, onze uitzendmedewerkers als wijzelf er een goed gevoel bij hebben en houden. Dit doen wij door het creëren van win-winsituaties op de arbeidsmarkt en in het sociaal-maatschappelijke werkveld. Wij geloven dat onze toegevoegde waarde ligt in het duurzaam bij elkaar brengen van partijen op de arbeidsmarkt.

Het overkoepelende thema duurzame inzetbaarheid (DI) is ons in het verlengde daarvan zeker niet vreemd. Wij zijn al meerdere jaren bezig de hiermee samenhangende thema’s in ons beleid en de uitvoering in te bedden. Persoonlijk vind ik het geweldig om uitzendmedewerkers en opdrachtgevers met behulp van onze adviezen en instrumenten te zien groeien naar een situatie die ze zelf nooit voor mogelijk hadden gehouden.

Ik stel mij daarom graag aan u voor: mijn naam is Jeroen ten Brink en sinds 2010 ben ik algemeen directeur en mede-eigenaar van Fritech Personeelsdiensten. Fritech Personeelsdiensten bestaat inmiddels 35 jaar en is een regionale uitzendorganisatie in het noordoosten van Friesland. Met 8 medewerkers bedienen wij tussen de 300 en 400 uitzendmedewerkers per jaar en verzorgen wij Werving & Selectie en HR-advies.

Naast Fritech Personeelsdiensten bestaat het concern Fritech ook nog uit een re-integratiebureau genaamd Deltawerkers waar 3 van onze collega’s werkzaam zijn. Wij werken met name voor de kleinere MKB-ondernemers in de Bouw, Techniek en Horeca met (nog) weinig personeel en zijn hierdoor voor zowel onze opdrachtgevers als onze uitzendmedewerkers vaak de externe HR-afdeling die zij zelf ontberen.

Medio 2017 nam ik contact op met Chantal Huinder van STOOF met de vraag of zij op de hoogte was van de Europese subsidiemogelijkheden rondom de start van pilotprojecten met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Uiteraard waren ze dat bij STOOF en waren ze eveneens al concreet bezig met een aanvraag voor een dergelijk project. Hierop vroeg Chantal aan ons om mee te doen aan het pilot project ‘Fit for Flex’. Enerzijds om onze reeds aanwezige visie op duurzame inzetbaarheid en anderzijds om als voorbeeld te dienen voor andere relatief kleine regionale uitzendorganisaties. Natuurlijk zijn wij daar vol enthousiasme ingestapt met de bedoeling samen een handboek en de tools te ontwikkelen om duurzame inzetbaarheid integraal in te bedden en een businesscase te ontwikkelen met betrekking tot DI-advies als dienstverlening voor onze opdrachtgevers.

De Bouw en Techniek kennen in vergelijking tot andere sectoren een zeer grote en inmiddels overspannen te noemen schaarste op de arbeidsmarkt. Dit is onder andere ontstaan door weinig (zij)instroom van nieuwe medewerkers vanwege het slechte imago van deze sectoren, veel uitval door de zwaarte van het werk in vele functies, een onevenredig grote vergrijzing en de laatste jaren bovenal een niet bij te houden ‘sprint’ in de groei van het werkaanbod. Wij kunnen zelfstandig natuurlijk niet alles oplossen, maar kunnen onze uitzendmedewerkers en eventuele nieuwe medewerkers door de inzet van juist duurzame inzetbaarheid (DI) wel blijven binden en boeien om hen in de toekomst voor de branche te behouden en daarnaast preventief handelen op het gebied van gezondheid en vitaliteit om uitval te voorkomen.

Aangezien wij vooral bij heel veel kleinere opdrachtgevers enkele medewerkers per opdrachtgever uitzenden zijn wij samen met 7 opdrachtgevers en 19 uitzendmedewerkers begonnen aan de pilot ‘Fit for Flex’. Na bijna een jaar zijn dit om meerdere redenen nog 5 opdrachtgevers en 12 uitzendmedewerkers. Zowel bij de opdrachtgevers als bij de uitzendmedewerkers was en is er nog behoorlijk wat missiewerk te verrichten. Dat is één van de redenen waarom wij in de gesprekken met de opdrachtgevers en onze eerste workshop aan uitzendmedewerkers volledig hebben ingezet op bewustwording van duurzame inzetbaarheid en de hiermee samenhangende thema’s als vitaliteit & gezondheid, loopbaanmogelijkheden, wendbaar vakmanschap en een leven lang leren.

Alle deelnemende uitzendmedewerkers hebben op basis van hun eigen keuze deelgenomen aan een aanvullende themagerichte workshop en hebben een persoonlijk gesprek met één van onze DI-intercedenten gehad om hen te coachen in hun eigen persoonlijke duurzame inzetbaarheid. De facultatieve verdiepende workshops kenden de thema’s gezondheid & vitaliteit, loopbaanontwikkeling of tilvaardigheden. De opzet van de workshops in combinatie met de meer persoonlijke gesprekken is de deelnemende uitzendmedewerkers zeer goed bevallen en heeft naar onze mening in ieder geval voor de gewenste bewustwording en in veel gevallen ook voor gerichte acties zorggedragen.

Het grootste probleem waar wij op dit moment in het kader van duurzame inzetbaarheid en dan met name loopbaanontwikkeling tegen aan lopen is dat onder andere in de CAO Bouw & Infra en de CAO Afbouw artikelen worden opgenomen waarbij het aan bedrijven wordt verboden BBL-leerlingen (werken & leren) aan het werk te hebben die in dienst zijn bij een intermediair. Dit betekent dat wij onze uitzendmedewerkers niet meer via BBL kunnen opleiden. Dit alles onder het mom van de-flexibilisering, terwijl BBL-leerlingen bij ons minimaal een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding ontvangen en worden uitgezonden naar een opdrachtgever die erkend is door de SBB en beschikt over een gecertificeerde leermeester.

Het wordt ons op deze manier onmogelijk gemaakt onze bouwopruimer de gelegenheid te bieden om timmerman te worden of (zij)instroom in de BBL te creëren (herintreders, uitkeringsgerechtigden, baanveranderaars en dergelijke). Juist enkele van de sectoren waarin de grootste krapte heerst gooien de deur dicht voor deze (zij)instroom en verbetering van vakmanschap. Onbegrijpelijk, terwijl we juist nu alle zeilen samen bij zouden moeten zetten om vakmanschap te behouden en nieuwe (zij)instroom te genereren. Vanzelfsprekend verwacht ik dat de NBBU, de ABU en STOOF hierin duidelijk stelling nemen en eventuele voorgenomen verboden op dit gebied weten te voorkomen.

Lastige materie, maar gelukkig kunnen wij dan altijd weer terug naar de dagelijkse praktijk waarin wij een Gaatze Veenstra en anderen kunnen laten groeien en bloeien in het belang van ons, onze opdrachtgevers en bovenal henzelf. Dat neemt geen energie, maar geeft energie!

Jeroen ten Brink, algemeen directeur en mede-eigenaar Fritech Personeelsdiensten

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here