Drijfveren en barrières van opdrachtgevers bij zzp-dienstverlening

0
386

De ABU heeft onderzoeksbureau Raphaels gevraagd onderzoek te doen naar de drijfveren en barrières van opdrachtgevers bij zzp-dienstverlening.

De ABU wilde dit in kaart laten brengen, omdat de markt verandert en bedrijven veranderen. Welk effect heeft dit op intermediairs die opdrachtgevers voorzien van zzp’ers en Interim Professionals (IP’s)?  Bekijk het rapport

Het onderzoek gaat vooral in op deze vragen:

  • Welke drijfveren & barrières hebben opdrachtgevers ten aanzien van het inschakelen van een intermediair?
  • Wat zijn de huidige (positieve en negatieve) ervaringen met intermediairs?
  • Hoe kunnen intermediairs hun dienstverlening op dit gebied in de toekomst verbeteren?
  • Dit om uiteindelijk te meten in hoeverre deze behoeften op dit moment door intermediairs worden vervuld en waar nog verbeterpunten en kansen voor de toekomst liggen.

Bron: ABU, 1 maart 2018