Driessen HRM hekelt stemmingmakerij rondom payroll

0
666

HRM-dienstverlener voor de publieke sector Driessen veroordeelt de beeldvorming die momenteel wordt gecreëerd rondom thema’s als flexibilisering en payroll.

Aldus het persbericht van Driessen HRM:

Driessen HRM pleit voor een gezamenlijke regulering en ordening van de markt en roept de sociale partners op om snel met de juiste maatregelen te komen die zowel recht doen aan de behoefte aan flexibiliteit als werkzekerheid.
In de aanloop naar de vorming van het sociaal akkoord is er momenteel veel aandacht voor diverse thema’s op het gebied van flexibele arbeid en payroll. Met name de laatste dagen staan onderwerpen in relatie tot het sociale akkoord hoog op de agenda van pers en politiek. Zo heeft een voorlopige uitspraak van een kantonrechter met betrekking tot een specifieke casus in Enschede veel stof doen opwaaien met betrekking tot payroll-dienstverlening.

Misverstanden
Wat Driessen, als payroll-marktleider in de publieke sector, stoort in deze discussies is de verkeerde beeldvorming die stelselmatig wordt opgeroepen rondom deze vorm van flexibilisering. Het begrip payroll wordt omringd door diverse misverstanden die niet op feiten berusten, maar desondanks steeds terug blijven keren in het openbaar debat. Niet voor niets heeft de Vereniging Payroll Organisaties (VPO) onlangs nog een top 10 van misverstanden opgesteld, met daarbij de juiste feiten weergegeven.

Gezamenlijk richting geven
“Wij pleiten voor een regulering en ordening van de markt waarbij gezamenlijk richting wordt gegeven aan een moderne arbeidsmarkt waarbij zowel flexibiliteit voor werkgevers en werkzekerheid voor werknemers in een goede balans samengaan” aldus Jeroen Driessen, directeur Driessen HRM. “Voorwaarde daarbij is wel dat de beleidsvorming op grond van de juiste informatie en aannames dient te gebeuren. Dat missen wij helaas op dit moment. Te vaak wordt payroll de afgelopen periode weggezet als een onvolwaardige vorm van werkgeverschap. Wij zijn zelf werkgever van vele duizenden payrollmedewerkers op jaarbasis; goed werkgeverschap vinden wij daarbij essentieel en vanzelfsprekend”.

Goed Werkgeverschap
Driessen is van mening dat goed werkgeverschap veel verder rijkt dan alleen de periode van het concrete dienstverband, goede informatievoorziening en een correcte salarisverwerking. Juist om deze rol als goed werkgever te onderstrepen genieten payrollmedewerkers van Driessen van vele aanvullende voordelen zoals keuze uit 150 gratis opleidingen, uitstekende verzuimbegeleiding, begeleiding van werk naar werk, collectiviteitskortingen op (zorg)verzekeringen, en nog vele zaken meer. Dat dit door de medewerkers wordt herkend en gewaardeerd blijkt uit het onlangs door TNS Nipo uitgevoerde medewerkersonderzoek waarbij payrollmedewerkers Driessen wederom een dikke 7,5 gaven in haar rol als werkgever.

VPO keurmerk
Zoals overal op de arbeidsmarkt zijn er goede werkgevers en werkgevers die regels aan hun laars lappen. Dus zijn er helaas ook payrollondernemingen die het minder goed voor hebben met hun medewerkers. “Vanzelfsprekend vinden wij dit heel vervelend, allereerst voor de betrokken medewerkers, maar ook omdat dit een verkeerd beeld kan geven van de werkelijkheid” geeft Driessen aan. Om zeker te zijn dat een organisatie alles volgens de regels verzorgt is enkele jaren geleden het VPO-keurmerk in het leven geroepen. Uiteraard is Driessen ook in het bezit van dit VPO-keurmerk ‘Professioneel werkgeverschap’. Dit keurmerk is hèt kwaliteitskeurmerk binnen de payrollbranche en ziet onder meer toe op goede arbeidsvoorwaarden en kwaliteit van de dienstverlening. Driessen: “Wij roepen daarnaast de sociale partners op om nu krachtdadig te acteren, de goede balans te zoeken tussen vaste en flexibele vormen van arbeid en met kwaliteitsborgen te komen zodat er voor uitwassen in welke vorm dan ook, geen enkele ruimte zal zijn”.

Bron: Driessen HRM, 11 april 2013