Drempels weg – 100% werkzaam – initiatief Timing

0
342

Het platform dat talent herkent

Uit onvrede over de traagheid waarmee mensen met een arbeidsbeperking aan de slag komen, is Timing het platform ‘100% werkzaam’ gestart.
100procentwerkzaam.nl

Werkzoekenden met een arbeidsbeperking kunnen zich daar zelfstandig inschrijven. De nadruk ligt dus op hetgeen iemand nog wel kan.

Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen, kunnen zich rechtstreeks inschrijven.
Ze geven aan welke competenties iemand nodig heeft in de werkomgeving.
Op basis van de match op de criteria, kunnen werkzoekende en werkgever contact met elkaar opnemen.

Matching makkelijk maken
Marjan Haasjes, manager Staffing en Sociale Zaken bij Timing, licht het toe.
Timing
“We hadden een klant die ruim een jaar geleden al aangaf vier mensen uit de doelgroep te willen aannemen. Vervolgens duurde het heel lang voordat die mensen werden gevonden. De wil was er, maar in de praktijk duurt het lang voordat een aanvraag bij het UWV werkelijk wordt omgezet in een concreet aanbod. En dat is slechts één voorbeeld. Het lag geenszins aan de inzet van het UWV, maar het bleek dat systemen weinig gericht waren op het in beeld brengen van de arbeidsmarktrijpheid van de doelgroep. Met andere woorden: er werd wetgeving van kracht, zonder dat de uitvoerende instanties hier optimaal voor waren ingericht. Wij vinden het belangrijk dat mensen elkaar sneller, maar natuurlijk wel op een prettige, waardige manier kunnen vinden als ze dat willen.”

De werkzoekende kan zichzelf anoniem aanbieden en aangeven wat hij/zij kan.
100procentwerkzaam - kandidaat

“Er is vraag naar mensen uit de doelgroep. Dat merken wij omdat wij bemiddelen in ongeschoold werk. Wij worden relatief vaak benaderd door klanten die een werkplek willen bieden aan iemand met een arbeidsbeperking in het kader van MVO en ons daarover benaderen. Werkgevers willen voldoen aan de Banenafspraak voor arbeidsbeperkten. Maar dan moet het aanbod van de mensen uit de doelgroep wel duidelijk zijn.”

Geen commercieel doel
“Er ligt geen business plan onder het platform,” zegt Marjan. “Het dient geen direct commercieel doel. Wij kunnen met Timing assisteren bij de werving en/of begeleiding bieden op de werkplek, maar dat hoeft niet. Daar gaat het ons niet om. Het idee van het platform ‘100% werkzaam’ is juist dat werkgevers en werknemers met een arbeidsbeperking elkaar snel zelfstandig kunnen vinden als ze dat willen.”

Zachte lancering
Het platform is vorige week naar buiten gebracht met een ‘soft lanch’. Nu wordt er breder aandacht voor gevraagd.

“De database moet nog verder worden gevuld. Daarvoor moeten mensen weten dat deze mogelijkheid bestaat. We gaan flyeren en gesprekken voeren bij gemeenten, bij het UWV, Werkplein en Werkbedrijf om werkzoekenden attent te maken op deze mogelijkheid. Wanneer de database is gevuld met 50 inschrijvingen per regio, starten we in die regio’s een campagne om het bedrijfsleven attent te maken op de mogelijkheden om mensen via dit platform te vinden en een werkplek te geven.”
Marjan Haasjes, manager Staffing en Sociale Zaken, Timing

Bekend maken bij gemeenten
De gemeente Apeldoorn was meteen enthousiast over het idee en heeft geholpen bij het testen van de inrichting. Inmiddels hebben ook de gemeenten Nieuwegein, Ede en Emmen belangstelling voor het platform.

Getest door doelgroep
“Het platform is getest door Wajongers, mensen uit de doelgroep,” zegt Marjan Haasjes. “Dat was een vereiste. Ik stond er ook op dat het bureau dat het platform heeft gebouwd ook iemand uit de doelgroep liet meewerken aan de bouw en het testen. Als we iets doen, doen we het goed.”

Kijk voor informatie op:
www.100procentwerkzaam.nl

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws