DPA omzet Q1 2013: +14,67%

0
263

DPA meldt positief resultaat eerste kwartaal 2013

Omzet: 17,2 miljoen euro
EBITDA: 1,0 miljoen euro
Nettowinst: 0,1 miljoen euro

Uit het persbericht:
“Door de overnames van Benkis Interim Professionals en Benkis Training & Coaching is onze omzet verder toegenomen. In de resultaten is terug te zien dat het eerste kwartaal van 2013 drie werkbare dagen minder telde dan hetzelfde kwartaal in 2012. Verder is het aandeel van zelfstandige professionals in de omzetsamenstelling ten opzichte van dezelfde periode in 2012 vergroot. Dit geeft druk op de brutomarge. We werken hard om onze operationele organisatie en kosten hiermee in balans te houden. Daarnaast richten we ons in 2013 onverminderd op schaalvergroting en het benutten van de kansen die we in verschillende markten zien”, aldus Eric Winter, CEO van DPA.

Resultaten in het eerste kwartaal van 2013
In het eerste kwartaal van 2013 realiseerde DPA Group N.V. een omzet van 17,2 miljoen euro (eerste kwartaal 2012: 15,0 miljoen). De winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie van goodwill en bijzondere en eenmalige kosten (EBITDA) bedroeg 1,0 miljoen euro (eerste kwartaal 2012: 1,3 miljoen). Over het eerste kwartaal rapporteert DPA een nettowinst van 0,1 miljoen euro (eerste kwartaal 2012: 0,7 miljoen). De brutomarge komt uit op 22 procent (eerste kwartaal 2012: 28 procent). De daling van de winst en brutomarge is voor een belangrijk deel te verklaren door het feit dat het eerste kwartaal van 2013 drie werkbare dagen minder telde dan hetzelfde kwartaal in 2012 (65 werkbare dagen). Tevens is de inzet van zelfstandige professionals ten opzichte van de eigen medewerkers van DPA toegenomen. DPA realiseert een lagere brutomarge bij detachering van zelfstandige professionals.
De operationele kosten zijn in het eerste kwartaal van 2013 gelijk gebleven ten opzichte van dezelfde periode in 2012, ondanks de consolidatie van Benkis Interim Professionals en Benkis Training & Coaching. Onderliggend zijn de operationele kosten in het eerste kwartaal van 2013 met ongeveer 15% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Het operationele resultaat is verder beïnvloed door opstartkosten voor activiteiten die nieuw gestart zijn in de tweede helft van 2012 en het eerste kwartaal van 2013.

Bron: DPA, 25 april 2013