DPA omzet geheel 2010: -29,2%

0
750

Logo DPA3 maart 2011

DPA zag de omzet over 2010 uitkomen op euro 36,3 miljoen, 29,2% minder dan de omzet in 2009. De afname van de brutowinst liep met 23% terug tot euro 7,4 miljoen.

De detacheerder heeft in lijn met de daling in omzet de kosten van de organisatie gereduceerd. De EBITDA (genormaliseerd voor kosten van reorganisatie en een emissie) kwam uit op een verlies van EUR 2,9 miljoen, tegen een verlies van EUR 3,7 miljoen in 2009.

Overige kernpunten 2010

  • Daling van de bedrijfskosten (exclusief afschrijvingskosten van materiële vaste activa, amortisatiekosten van immateriële activa en bijzondere waardevermindering goodwill en overige immateriële activa) met 18% van EUR 14,6 miljoen in 2009 naar EUR 12,0 miljoen.
  • Lichte verbetering EBITDA (exclusief bijzondere waardevermindering goodwill en overige immateriële activa) ten opzichte van 2009: een verlies van EUR 4,6 miljoen.
  • Versterking van het werkkapitaal door aandeelhouderslening van EUR 3,0 miljoen.

Daling in alle business units
Alle business units kampten met een grote daling in omzet: 36,6% bij DPA IT, 35,2% bij DPA Supply Chain en 26,1% bij DPA Finance. Bij GEOS bleef de daling relatief beperkt tot 6,8%. De daling voltrok zich vooral in de eerste maanden van het jaar.

Outlook

In de laatste maanden nam het volume in opdrachten toe. Toch blijft de markt nog onvoorspelbaar: het economisch herstel is fragiel en een aantal sectoren blijft achter of laat nog krimp zien. In 2010 zijn meerdere processen verbeterd, waaronder het commerciële proces (accountmanagement), het rapportagesysteem en het HR-proces. Hiermee is de basis gelegd voor het verbeteren van de bezettingsgraad en toekomstige groei.

DPA Supply Chain People

Door een aandelenemissie heeft DPA het minderheidsaandeel van DPA Supply Chain People overgenomen, de achtergestelde leningen van grootaandeelhouders afgelost en de verzwakte liquiditeitspositie verruimd.

Voorgenomen overname van NIG
In december kondigde DPA aan met branchegenoot de Nederlandse Interim Groep BV (NIG) in gesprek te zijn over een overname. Met NIG kan DPA haar dienstenpalet verbreden. Na afronding van de overname beschikt DPA over financiële middelen om te investeren in de kwaliteit van de interne organisatie, groei in de bestaande markten en te investeren in het ontwikkelen van nieuwe aantrekkelijke niches. Hiermee wordt de basis voor de continuïteit van de onderneming versterkt.

Gerelateerd nieuws
> SNS Securities: “DPA moet eerst orde op zaken stellen”
> DPA: mogelijke samenwerking met NIG
> DPA: omzet Q3 2010 gedaald
> Emissie DPA Group N.V. levert euro 9 mln op
> DPA trading update eerste kwartaal 2010

Bron: DPA, 3 maart 2011