DPA omzet 2011: + 38,6%

0
400

DPA

13 maart 2012

DPA realiseerde in het tweede halfjaar van 2011 een omzet van 29,8 miljoen euro. Daarmee komt de omzet in 2011 uit op 50,3 miljoen euro (2010: 36,3 miljoen).

Het bedrijf haalde in de laatste 6 maanden van 2011 een brutomarge van 30,8 procent.

Als gevolg van een bijzondere waardevermindering van de goodwill van 5,4 miljoen euro en 7,3 miljoen aan bijzondere en eenmalige kosten rapporteert DPA over 2011 een nettoverlies van 11,5 miljoen euro (2010: 5,0 miljoen).

Eric Winter
“2011 was een transitiejaar voor DPA. Met de integratie van NIG en de doorgevoerde herstructurering is een goede basis gelegd voor winstgevende groei. De resultaten van het tweede halfjaar sterken ons in de overtuiging dat we de juiste strategische keuzes hebben gemaakt. Door de toegenomen omvang en spreiding van onze activiteiten zijn we beter gepositioneerd voor grootschalige opdrachten en mantelcontracten. Dit vertaalt zich naast meer variëteit aan opdrachten ook in betere individuele groeiperspectieven voor onze interim professionals.”

Resultaat
Over het boekjaar droeg NIG 18,0 miljoen bij aan de omzet en 4,5 miljoen aan de brutowinst. De genormaliseerde brutowinst bedraagt 13,8 miljoen euro tegen 7,8 miljoen in 2010. De genormaliseerde brutomarge bedraagt 27,4 procent (2010: 21,5 procent). De per 27 april 2011 overgenomen Nederlandse Interim Groep (NIG) is vanaf 1 mei 2011 meegeconsolideerd. Als NIG het hele jaar zou zijn meegeconsolideerd, zou de omzet 59,7 miljoen euro bedragen.

Bron: DPA, 13 maart 2012