DPA Group verscherpt focus in Q1 2019

0
91

De aangescherpte focus van DPA Group N.V. levert tastbare resultaten op in het eerste kwartaal van 2019.

Dat blijkt donderdag uit het persbericht bij de kwartaalcijfers:

Hoofdpunten eerste kwartaal 2019:

  • Omzet: 36,7 miljoen euro (Q1 2018: 39,8 miljoen)
  • Brutowinst: 10,5 miljoen euro (Q1 2018: 11,6 miljoen)
  • Brutomarge: 28,5% van de omzet (Q1 2018: 29,1%)
  • EBITDA: 3,3 miljoen euro (Q1 2018: 3,3 miljoen)
  • Nettowinst: 1,9 miljoen euro (Q1 2018: 1,8 miljoen)

De verkoop van meerdere bedrijfsonderdelen heeft een omzetdaling tot gevolg gehad.

DPA Group Q1 2019, kerncijfers

IFRS 16
DPA past vanaf 1 januari 2019 IFRS 16 toe, een uitgebreid raamwerk voor de bepaling van leaseverplichtingen en hoe die gepresenteerd moeten worden. De EBITDA van 2019 is opgesteld vóór toepassing van IFRS 16. De EBITDA van Q1 2019 met toepassing van IFRS 16 is EUR 1,7 miljoen hoger en bedraagt EUR 5,0 miljoen.

Cauberg Huygen verkocht
Eric Winter, CEO: “In 2018 hebben we verschillende bedrijfsonderdelen – waaronder Cauberg Huygen – verkocht, verzelfstandigd en beëindigd. Dit heeft zijn weerslag op de omzet en winst. Bovendien hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt en een hoger dan gebruikelijke uitstroom van professionals. In deze concurrerende arbeidsmarktomgeving levert onze aangescherpte focus op die markten waar wij een top 3 positie innemen, tastbare resultaten op. Deze komen tot uitdrukking in de groei van het aantal raamcontracten en klanten. Ook zijn we door de clustering van de bedrijfsonderdelen beter in staat om talentvolle professionals voor langere periodes aan ons te verbinden. Verder zien we dat de kwaliteit van de omzet is verbeterd, wat resulteert in een hogere EBITDA-marge.”

Resultaatontwikkeling Q1 2019
Door het afstoten van bedrijfsonderdelen daalde de omzet in Q1 2019 naar 36,7 miljoen euro (Q1 2018: 39,8 miljoen). Autonoom is de omzet licht gestegen met 0,8%. De brutowinst bedraagt 10,5 miljoen euro (Q1 2018: 11,6 miljoen) en bleef autonoom gelijk. Ook de brutomarge bleef nagenoeg onveranderd. De EBITDA bleef door de daling van de indirecte kosten in absolute bedragen gelijk en steeg als percentage van de omzet van 8,3% naar 9,0%. Autonoom steeg de EBITDA-marge met 7,2%. De nettowinst bedraagt 1,9 miljoen euro (Q1 2018: 1,8 miljoen).

Professionals
De aanhoudende druk op de arbeidsmarkt blijft van invloed op de activiteiten en zorgt voor een relatief hoog verloop onder de medewerkers. DPA werkt met de beste professionals en die zijn zeer gewild bij opdrachtgevers en andere werkgevers. Op 31 maart 2019 waren 1.255 professionals in loondienst van DPA (1 januari 2019: 1.314 professionals). Op autonome basis daalde het aantal professionals in loondienst met 6,1% ten opzichte van 31 maart 2018.

Zzp’ers
Op 31 maart 2019 heeft DPA op fulltime basis 159 zzp’ers onder contract (1 januari 2019: 127). De productiviteit, gemeten als het aantal gefactureerde uren ten opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim) bleef met 89% op hetzelfde niveau als in 2018.

Intern
Op 31 maart 2019 waren 195 interne medewerkers in dienst van DPA (31 maart 2018: 231); 15,5% minder dan een jaar geleden. Dit is mede veroorzaakt door de verkoop van bedrijfsonderdelen en de doorgevoerde reorganisatie naar een clusterstructuur. Deze zorgt voor efficiënter werken door meer synergie binnen en tussen de specialismen. Op autonome basis daalde het aantal interne medewerkers met 19 (8,3%) ten opzichte van 31 maart 2018. Dit is het resultaat van in 2018 ingezette maatregelen. In april 2019 daalt dit aantal naar ongeveer 190.

Bron: DPA.nl, 16 mei 2019