DPA Group Q1 2017: omzetdaling door Wet DBA

0
142

DPA Group N.V. ziet omzet eerste kwartaal 2017 fors dalen door Wet DBA, gedeeltelijk gecompenseerd door autonome omzetgroei.

Dat meldt DPA vandaag in het persbericht over de kwartaalcijfers:

Hoofdpunten eerste kwartaal 2017.
• Omzet: 31,1 miljoen euro (Q1 2016: 33,2 miljoen euro)
• Brutowinst: 8,7 miljoen euro (Q1 2016: 8,8 miljoen euro)
• Brutomarge: 27,9% van de omzet (Q1 2016: 26,5%)
• Genormaliseerde EBITDA: 3,0 miljoen euro (Q1 2016: 3,1 miljoen euro)
• Nettowinst: 1,1 miljoen euro (Q1 2016: 1,2 miljoen euro)

Eric Winter, CEO van DPA Group N.V. licht toe:
“De onduidelijkheid rondom de Wet DBA heeft voor een forse daling gezorgd van onze omzet uit de bemiddeling van zelfstandige professionals. Hierdoor zetten we nu 70% minder zelfstandige professionals in dan in het begin van 2016. Dit leidt tot circa 4,1 miljoen euro minder omzet in het eerste kwartaal van 2017 en een margeverlies van 0,7 miljoen euro. Het effect hiervan proberen we op te vangen met autonome groei. Dit gaat gepaard met extra investeringen in eigen professionals in loondienst, young professional programs, alsmede start-ups en scale-ups.”

Resultaten eerste kwartaal 2017
In het eerste kwartaal van 2017 behaalde DPA een omzet van 31,1 miljoen euro (Q1 2016: 33,2 miljoen euro). Deze omzetdaling van 6% ten opzichte van het voorgaande jaar is een direct gevolg van de inwerkingtreding van de Wet DBA. Eerder bleek in de ‘Kwartaalmonitor voor de detacheringsbranche’ van PwC dat in de Nederlandse detacheringsbranche na drie jaar van groei in het vierde kwartaal van 2016 een krimp is ingezet door de forse daling van de omzet uit bemiddeling van zelfstandige professionals. Bij DPA daalde de omzet uit bemiddeling van zelfstandige professionals in het eerste kwartaal van 2017 met 37%. Naar verwachting heeft de Wet DBA ook in het tweede kwartaal van 2017 een negatief effect op de omzet van de onderneming, waarna dit eenmalige effect in het tweede half jaar van 2017 zal minimaliseren.

Begin 2016 heeft DPA vanwege de Wet DBA aangegeven minder gebruik te willen gaan maken van de flexibele schil van zelfstandige professionals. Na de invoering van de Wet DBA per 1 mei 2016 is dit beleid door DPA versneld doorgevoerd. In het eerste kwartaal van 2017 is 11% van de bij opdrachtgevers gewerkte uren ingevuld door zelfstandige professionals via DPA. Dit was in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar 16%.

De genormaliseerde operationele kosten bleven met 5,7 miljoen euro gelijk ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. De normalisatie betreft 0,7 miljoen euro en heeft betrekking op de opstartkosten van nieuwe initiatieven, waaronder start-ups en scale-ups. De genormaliseerde winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie van goodwill en bijzondere en eenmalige kosten (EBITDA) bedraagt 3,0 miljoen euro (Q1 2016: 3,1 miljoen euro). De nettowinst bedraagt 1,1 miljoen euro (Q1 2016: 1,2 miljoen euro). Naar verwachting zullen de investeringen in start-ups vanaf het eerste kwartaal van 2018 gaan renderen.

De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 8,7 miljoen euro (Q1 2016: 8,8 miljoen euro). Als gevolg van de veranderde verhouding tussen eigen professionals in loondienst en zelfstandige professionals steeg de brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten naar 27,9% (Q1 2016: 26,5%).

Autonome groei
In het eerste kwartaal van 2017 was het gemiddelde aantal eigen professionals in loondienst (fte’s) ongeveer hetzelfde als in dezelfde periode in het voorgaande boekjaar. Autonoom steeg het aantal fte’s met 4%. Door hun hogere inzetbaarheid is met eigen professionals een omzetstijging gerealiseerd van 4,0% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. Dit ondanks relatief meer opleidingsdagen en een hoger leeglooppercentage als gevolg van de verhoogde nadruk op autonome groei. Als het in 2016 geacquireerde PeopleGroup en het in 2016 verkochte DPA CreditForce niet worden meegewogen, laat de organische omzet een daling van 8,9% zien.

De verhouding directe-indirecte medewerkers was per 31 maart 2017 6,6 (31 maart 2016: 7,9). Dit is een direct gevolg van de investeringen in autonome groei, start-ups en scale-ups.

Overname activiteiten Your Professionals
Op 24 maart 2017 is de overname van 61,1% van de aandelen in Your Professionals door DPA afgerond. Deze onderneming bemiddelt professionals voor permanente en interim functies binnen de specialistische vakgebieden Finance, IT, Techniek, Engineering en Woningcorporaties. Your Professionals is opgericht in 2007 en gevestigd te Almere. Bij Your Professionals zijn 125 mensen werkzaam. Naar verwachting draagt deze scale-up vanaf het tweede kwartaal van 2017 bij aan de winst per aandeel van DPA.

Bron: DPA, 20 april 2017