Donner blijft bij AVV ABU uitzend-cao

0
1593


1 maart 2010

Het verzoek om de NVUB-Cao te dispenseren van de ABU-Cao’s is afgewezen door demissionair minister Donner. Dit schrijft Donner in een brief aan de Tweede Kamer.

De demissionaire CDA-minister moest een nieuw besluit nemen over de algemeen verbindend verklaring (avv) van de ABU-cao, nadat de Raad van State de NVUB in hoger beroep deels gelijk gaf in de bezwaren tegen het besluit (van 12 februari 2008). De Raad stelde dat Donner, door tot avv van die cao’s te besluiten op grond van onjuiste representativiteitscijfers, rechtstreeks werkende internationale bepalingen heeft geschonden.

Oordeel Raad van State

De Raad van State oordeelde echter ook dat de NVUB niet aannemelijk heeft gemaakt dat haar leden specifieke bedrijfskenmerken hebben die op essentiële punten verschillen van de kenmerken van ondernemingen die onder de werkingssfeer van de cao voor Uitzendkrachten en de cao SFU vallen. De NVUB loopt volgens de RvS geen financiële risico’s en heeft bovendien te laat het standpunt naar voren gebracht dat de NVUB-cao zich wezenlijk onderscheidt van de cao voor Uitzendkrachten. In de brief aan de Tweede Kamer verwijst Donner hiernaar.

Dispensatie NVUB-Cao afgewezen
Donner stelt verder dat er geen sprake is van onrechtmatigheid. Volgens de demissionaire minister was de berekening die de NVUB aanleverde niet in tegenspraak met zijn berekening in 2007 van het representativiteitscijfer. Hij conludeert dat “bij algemeenverbindendverklaring van de ABU-Cao’s aan het in de Wet AVV neergelegde meerderheidsvereiste is voldaan en dat aan de zijde van de NVUB – ook overigens – geen sprake is van zwaarwegende argumenten die er toe leiden dat toepassing van de bedrijfstak-cao door middel van avv redelijkerwijze niet kan worden gevergd. Het verzoek om de NVUB-Cao te dispenseren van de ABU-Cao’s is daarmee dus afgewezen.”

Download hier de brief »

Lees de uitspraak van de Raad van State »

Gerelateerd nieuws
> Pikaart AVV: ‘Donner nodigt uit tot misbruik’
> RvS geeft NVUB gelijk in hoger beroep tegen Donner
> NVUB in beroep tegen avv ABU CAO
> NVUB tegen avv ABU CAO
> ABU en FNV blij met avv CAO ABU

Bron: SZW, 1 maart 2010