DNB: personeelskrapte wordt breder gevoeld

0
141

De Nederlandse economie blijft in de periode 2018-2020 versneld groeien, maar het tempo vlakt geleidelijk af.

De personeelskrapte wordt breder gevoeld en remt de groei, constateert DNB in het rapport Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten, juni 2018

De consump­tie van huishoudens neemt dit jaar toe met 3%, het hoogste tempo sinds 2000, en blijft ook daarna krachtig groeien. De beschikbare huishoudinkomens verbeteren vooral door de hogere netto beloning per werknemer. Werkenden krijgen meer profijt van het economische herstel.

Toenemende krapte op arbeidsmarkt, bron DNB, EOV juni 2018

Krapte op arbeidsmarkt groter, werkloosheid historisch laag
Door de gunstige arbeidsmarkt groeit het arbeidsaanbod in 2018 t/m 2020 met gemiddeld ruim 1% per jaar, aanzienlijk sterker dan in de eerste jaren van de economische opgang. Desondanks blijft de groei van het arbeidsaanbod in 2018 en 2019 achter bij die van de werkgelegenheid. De werkloosheid daalt hierdoor dit jaar naar gemiddeld 3,8% van de beroepsbevolking.

In 2019 en 2020 stabiliseert de werkloosheid rond 3,5%. Dat is op 2001 na, toen de werkloosheid 3,1% bedroeg, het laagste percentage in 45 jaar. Hierdoor ervaren steeds meer bedrijven problemen bij het werven van werknemers. In het tweede kwartaal van 2018 gaf 20% van de ondernemers aan dat een tekort aan arbeidskrachten de bedrijfsvoering belemmert. Dat was nog geen 3% bij aanvang van het herstel halverwege 2014. Tekort aan arbeidskrachten is niet voor alle ondernemers een even groot probleem, maar de krapte op de arbeidsmarkt wordt wel steeds breder gevoeld, aldus DNB in het rapport.

Bron: DNB, 18 juni 2018