DNB: arbeidspotentieel Nederland onderbenut

0
167

Het arbeidspotentieel van de Nederlandse arbeidsmarkt is groter dan de werkloosheidscijfers suggereren, volgens een bericht van De Nederlandsche Bank in DNBulletin.

Niet alleen werklozen
Een miljoen werkenden geeft aan meer uren te willen werken. Een ander groot gedeelte van een miljoen mensen participeert nu niet op de arbeidsmarkt, maar wil dat wel. DNB denkt dat dit onderbenutte arbeidspotentieel de loongroei drukt.

Grafiek_tcm46-338185

Relevantie maatstaf werkloosheid neemt af
DNB stelt ook dat de relevantie van het werkloosheidspercentage als maatstaf afneemt. De arbeidsmarkt is namelijk ruimer dan dit percentage aangeeft (meer mensen zijn op zoek naar een baan of meer werk dan alleen werklozen). Het laatste kwartaal van 2015 telde Nederland 587 duizend werklozen, terwijl er ook bijna een miljoen werkenden waren die meer uren zouden willen werken.

Hoge onderbenutting zzp’er
In de groep werkenden die meer uren willen werken, zit ook een groot aantal zzp’ers. Maar liefst 16% van de één miljoen zzp’ers wil meer uren werken, een aanzienlijk hoger percentage dan onder werknemers, waar 11% meer uren wil werken. Van de deeltijd-zzp’ers wil 28% meer uren werken.

Bron: DNB, 25 februari 2016