Discriminatie op leeftijd en naam hardnekkig

0
62

Oudere werknemers en werknemers met een migrantenachtergrond worden twee keer minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan autochtone Nederlanders onder de 35 jaar.

Dit blijkt uit een onderzoek van Panteia, dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet uitvoeren. De uitkomsten bevestigen dat er sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt. De verschillen tussen de etnische groepen onderling zijn beperkt.

Sinds dit voorjaar controleert een speciaal team van de Inspectie SZW of werkgevers genoeg doen om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan. Ook laat minister Asscher dit najaar opnieuw onderzoeken in hoeveel cao’s afspraken worden gemaakt om diversiteit te stimuleren. Asscher: ‘Discriminatie zorgt dat toekomstdromen eindigen in frustratie en dat talent wordt verspild. We mogen dat niet laten gebeuren. Het kabinet heeft daarom vorig een groot aantal maatregelen genomen om discriminatie tegen te gaan. Zo ontbindt de rijksoverheid contracten met bedrijven die discrimineren en start het kabinet komende woensdag een campagne tegen discriminatie’.

Het kabinet bestrijdt discriminatie samen met werkgevers en werknemers. Tientallen werkgevers hebben afgesproken jongeren, waaronder migrantenjongeren, te helpen met banen, stages en leerwerkplekken. De komende twee jaar zullen er met nog eens honderd werkgevers zulke afspraken worden gemaakt. Om werkloze ouderen aan een baan te helpen maakt het kabinet ruim 100 miljoen euro vrij. Verder spraken afgelopen juli twintig grote werkgevers en de overheid af om zich in te zetten voor meer diversiteit op de werkvloer. Ook alle ministeries gaan deze overeenkomst tekenen. Het doel is dat de komende drie jaar minstens 150 organisaties hun handtekening eronder zetten.

Bron: Rijksoverheid, 1 september 2015