Diploma’s doen er minder toe – technisch onderwijs stimuleren

0
297

Diploma’s doen er minder toe, zolang er een mismatch is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Dat zegt de Teldersstichting in een onderzoek naar jeugdwerkloosheid.

“Bedrijven moeten hun taak in het onderwijs erkennen en er een financiële bijdrage aan leveren. Vinden studenten na een jaar geen baan in hun vakgebied, dan moeten ze omscholing accepteren.”

Mismatch
Er is een ‘mismatch’ tussen opleiding en vraag naar kennis. Werkgevers vragen om andere kennis dan werknemers hebben. Dit gaat soms om meer praktische kennis (geleerd op de ‘lagere’ beroepsopleidingen) of meer geavanceerde kennis (geleerd op de ‘hogere’ universiteiten).

Overkwalificatie zal afnemen, volgens de onderzoekers. Dat sluit aan bij een trend. “Microsoft of Google willen weten wat je kunt, hoe creatief je bent. Opvallend dat grote werkgevers zich afkeren van het onderwijs.”

Uitweg uit jeugdwerkloosheid
Over de hoogopgeleide jongeren die nu werkloos blijven, is de Teldersstichting somber.
“Het stimuleren van belangstelling voor technologie bij de jeugd is een van de belangrijkste uitwegen uit de werkloosheid.” Lees meer op Trouw.nl

Bron: Trouw, 27 september 2013