Banentekort en de macht van het bedrijfsleven

0
158

De Nederlandsche Bank (DNB) berichtte vorige week dat er ondanks economisch herstel een banentekort is. De Financiële Telegraaf noemt de machtspositie van het bedrijfsleven als doorslaggevende factor voor het creëren van werkgelegenheid.

Naast de ongeveer 600 duizend werklozen heeft Nederland een groot arbeidspotentieel dat wordt onderbenut. Er zijn 1,5 miljoen mensen op zoek zijn naar een baan of meer werk. Daarnaast wil een miljoen werkenden meer uren werken en er zijn een half miljoen Nederlanders die nu niet op de arbeidsmarkt participeren geven aan dat wel te willen.

Banenverlies
De komende jaren wordt er voor westerse industrielanden, waaronder Nederland, uitgegaan van een baanarme economische groei. De verwachting is dat door digitalisering, automatisering en internationalisering veel banen zullen verdwijnen.

Scholing
Minister Asscher van Sociale zaken wil het baanverlies tegengaan met een scholingsplicht voor alle werkenden. Om-, bij- en nascholing moet overstappen naar groeiende bedrijfssectoren een stuk makkelijker maken. DFT vindt dit een goed initiatief, maar is er niet van overtuigd dat het nieuwe stelsel een sluitende oplossing is.

Bedrijfsvriendelijk klimaat
De Telegraaf benadrukt het belang van een bedrijfsvriendelijk klimaat bij het creëren van banen, en noemt recente voorbeelden van vergeefse politieke manoeuvres om ondernemers te sturen.

De conclusie? Proberen te sturen is zinloos. Bedrijven hebben de macht te ondernemen daar waar het klimaat het meest gunstig is. Werkgelegenheid creëren we dus met een bedrijfsvriendelijk klimaat. Lagere belastingtarieven, snelle vergunningen, goedkope huisvesting, lagere werkgeverspremies over lonen, scholingsprogramma’s, veel ruimte voor flexwerk en vooral minder bureaucratische regelgeving.

Bron: DFT, 28 februari 2016