De VPO over payrolling

0
730

Logo VPO

14 mei 2012

De VPO heeft kamerleden een statement toegestuurd met daarin een beeld over de stand van zaken in de flexibele arbeidsmarkt, in het bijzonder payrolling.

> VPO Statement Payrolling

Samenvatting
Er zijn circa 150.000 mensen aan het werk via een payrollconstructie, waarbij opdrachtgevers het administratieve en juridisch werkgeverschap uitbesteden aan een gespecialiseerd payroll-bedrijf. Dit komt neer op 2 procent van de ongeveer 7 miljoen werknemers in Nederland. De VPO verwacht dat deze groep flexwerkers dit jaar nog zal groeien naar ongeveer 180.000 personen. Dat zou een stijging van ongeveer 20 procent betekenen. In 2015 zullen er volgens de VPO 218.000 payroll-werknemers zijn.

Volgens de VPO zijn er twee vormen van payrolling te onderscheiden:
– Opdrachtgevers verzorgen zelf de werving en selectie van nieuwe werknemers en vervolgens treden deze werknemers in dienst van de payrollonderneming. De werknemer wordt vervolgens in beginsel langdurig ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.
– De opdrachtgever besluit om (een gedeelte van) zijn werknemers onder te brengen bij een payrollonderneming. De werknemers treden in dienst van de payrollonderneming en deze worden permanent ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.

De payrollers werken vooral in de horeca, de overheid en het onderwijs. Bijna driekwart van de payrollwerknemers is aan de slag in het midden- en kleinbedrijf. Gemiddeld werken payrollkrachten volgens VPO 2,5 jaar voor een payrollonderneming. Een kwart van de huidige 150.000 payrollers was volgens de VPO voorheen werkloos of arbeidsongeschikt.

Er is volgens de VPO sprake van een onomkeerbaar flexibiliserende arbeidsmarkt, waarbij de vraag voor ondernemers niet langer is ‘flex of vast’ maar ‘flex of niet’.

Bron: VPO, april 2012