Vakbond teleurgesteld in ABU

0
1249


18 januari 2008

Vakbond De Unie is teleurgesteld in het verloop van de derde onderhandelingsronde met de ABU over de CAO Vaste medewerkers.

De conclusie van De Unie is dat er een patstelling ontstaat als de werkgevers niet bewegen, met het uiblijven van een CAO en een loonsverhoging als gevolg. Een korte opsomming van de punten die teleurstelling hebben veroorzaakt:

 • ABU is bereid een aanvulling af te spreken voor het vierde ziektejaar in geval van een IVA, maar dan moet de Unie bereid zijn om de opzegtermijnen voor werkgever en werknemer gelijk te maken.
 • De ABU wil het dagvenster van maandag tot en met vrijdag verruimen van 7.00 tot 22.00 uur. De uren die in het dagvenster liggen komen niet in aanmerking voor overwerk of verschoven uren toeslag.
 • Ten aanzien van de loonontwikkeling gaf de ABU aan dat de vraag van een initiële loonsverhoging op basis van 3,5% in 12 maanden een onbegaanbaar pad is: “de groei vlakt af en terughoudendheid is geboden.”
 • Nadat de Unie werkgevers gevraagd had aan te geven wat zij ten aanzien van loonontwikkeling te bieden hadden, werd de tegenvraag gesteld hoe de Unie staat ten opzichte van het overhevelen van initiële loonsverhoging naar winst- of resultaatafhankelijke uitkering.
 • Tot slot gaf de werkgeversdelegatie aan dat zij hun achterban moesten raadplegen en dat het  nog maar de vraag is of het zinvol is om op 21 januari weer bij elkaar te komen.  Een loonbod is er dus nog steeds niet.

Een korte opsomming van punten waarover eenstemming is bereikt:

 • Een onderzoek naar levensfasebewust personeelsbeleid, waarin o.m. zeggenschap over werktijden, persoonlijke ontwikkeling, de combinatie arbeid en zorg een rol spelen.
 • De Stichting Arbo Flexbranche (STAF) gaat onderzoeken of er ziektekostenverzekeraars te vinden zijn die zich, naast het verzekeren voor ziektekosten, ook bezig houden met preventie en reïntegratie. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de werkgevers.
 • STAF gaat zich buigen over het opstellen van een arbocatalogus waarin de arbeidsrisico’s beschreven worden maar ook aangegeven wordt wat te doen in het kader van preventie.
 • Vanaf 1 januari 2010 wordt het SEU-examen verplicht en kunnen bedrijven er niet meer voor kiezen om eigen examens af te nemen.
 • ABU is bereid om weer € 10.000 te betalen in het kader van internationaal vakbondswerk.
 • ABU is bereid een werkgeversbijdrage te geven aan de bij deze cao betrokken bonden.
 • De aanvulling op de IVA gaat van 80% naar 85% in het derde jaar. De aanvulling is zowel voor volledig arbeidsongeschikten in dienst als voor ex-werknemers.

Bron: De Unie, 18 januari 2008


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.      

 

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.