De ABU wil een ‘WUL-Korting’

0
481

De ABU roept de Tweede Kamer op werkgevers die werknemers hebben met lage lonen, niet langer te benadelen met relatief hoge loonkosten.

Woensdag evalueert de Kamer over de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) die dit jaar werd ingevoerd. “Bij het ontwerp van de wet hebben wij al gewaarschuwd voor onevenredig hoge kosten. Het jaagt werk weg. Ik reken nu op de Kamer”, aldus ABU-directeur Aart van der Gaag. De ABU stelt een ‘WUL-Korting’ voor.

Op 1 januari 2013 is de Wet uniformering loonbegrip van kracht geworden. Sindsdien is er één heffingsgrondslag voor alle loonheffingen. Om dit uniforme loonbegrip te bereiken, is per 2013 een flink aantal aanpassingen in de wet- en regelgeving op het gebied van loonheffingen gemaakt. Onder andere is de awf-franchise (een bedrag waarover geen premie hoeft te worden betaald) afgeschaft. Met name bij ondernemingen met veel lage lonen, zijn hierdoor de loonkosten flink gestegen.

Onderkant arbeidsmarkt
De ABU is van mening dat een loonkostenstijging voor werkgevers aan de onderkant van de arbeidsmarkt nu niet verantwoord is. Het is juist nu zaak om (jeugdige) werkzoekenden weer snel aan het werk te helpen en te houden. “Juist in de uitzendsector vinden veel laagopgeleiden met lage lonen veel werk. Dat moet niet onaantrekkelijk gemaakt worden door hoge loonkosten”, aldus Aart van der Gaag. “Zo jaag je werk weg.”

Maatregel
De ABU stelt voor een compensatiemaatregel op de loonkostenstijging voor ondernemingen met lage lonen in te voeren. Deze compensatie zou in de vorm van een WUL-korting zijn beslag kunnen krijgen. Deze WUL-korting behoudt en stimuleert werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Bron: ABU, 15 september 2013