Critici: zzp-wet schiet zijn doel voorbij

0
272

De Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA), die per 1 april de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) moet gaan vervangen, leidt vooralsnog tot de nodige kritiek.

Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer een modelovereenkomst sluiten en de opdracht wordt conform die overeenkomst uitgevoerd, gaat de Belastingdienst ervan uit dat er sprake is van zelfstandig ondernemerschap. De nieuwe wetgeving doelt om schijnzelfstandigheid effectiever tegen te gaan.

Noodzaak onduidelijk
Er worden serieuze vraagtekens gezet bij de noodzaak voor vervanging van de VAR. De Raad van State gaf in een advies al aan dat de omvang van het probleem van schijnzelfstandigheid onduidelijk is. Belastingadviseur Jan-Bertram Rietveld van EY pleit er juist voor om de vragenlijst voor een VAR-verklaring en controle aan te scherpen, en zegt dat de DBA louter onzekerheid schept voor opdrachtgevers.

Vrijwaring voorwaardelijk
Volgens belastingadviseur Cor Overduin van Grant Thornton biedt de nieuwe DBA wet veel minder zekerheid dan de VAR. Er mist een wettelijke basis in de modelovereenkomsten en de geboden vrijwaring voor opdrachtgevers is voorwaardelijk. Wanneer de fiscus bij controle namelijk zou oordelen dat er sprake is van een dienstverband, draait de opdrachtgever alsnog op voor loonbelasting en sociale premies. De opdrachtnemer verliest in dat geval zijn fiscale voordelen als zzp’er.

Terughoudenheid
“Ze [klanten] zijn veel terughoudender om met zzp’ers in zee te gaan. De onzekerheid die de nieuwe wet teweegbrengt, zal daardoor een remmend effect hebben op de economische groei”, zegt Overduin, die erkent dat de wetswijziging tot veel onrust leidt bij zijn klanten.

Directeur Jurrien Koops van de ABU stelt dat de nieuwe wet zijn doel voorbij schiet: “Er bereiken mij steeds meer signalen van bedrijven die de risico’s van zzp-inhuur helemaal niet meer aandurven. Het doel van de DBA was de relatie tussen opdrachtgever en –nemer beter in balans brengen, en in geval van schijnconstructies meer mensen in vaste dienst krijgen. Die doelen zullen niet bereikt worden.”

FD, 16 januari 2016