CPB: werkloosheid daalt in 2012 naar 4%

0
1521

 
| Werkloosheid » |
 

28 maart 2011

Hoewel het productieherstel gematigd is, daalt de werkloosheid naar verwachting tot 4% in 2012.

Dit staat in het Centraal Economisch Plan 2011, uitgegeven door het Centraal Plan Bureau (CPB). Hoewel de werkloosheid volgens de internationale definitie toenam naar 4,5% in 2010 is de toename gematigd in het licht van de ongunstige productieontwikkeling in de afgelopen jaren.

Stilstand daling uitzenduren
Het aantal ontslagaanvragen en faillissementen is afgenomen en de daling van de vacatures en uitzenduren is tot stilstand gekomen.

Vanaf de tweede helft van 2010 is er weer een kleine stijging van het aantal vacatures en uitzenduren zichtbaar. Deze ontwikkelingen zijn gunstige voortekenen voor een verder herstel van de werkgelegenheid. Naar verwachting neemt de werkgelegenheid in arbeidsjaren in 2011 en 2012 toe met ¾%, terwijl de werkloosheid afneemt naar gemiddeld 4¼% van de beroepsbevolking in 2011 en 4% in 2012.

Contractloonstijging
Door de lage werkloosheid en hogere inflatie versnelt de contractloonstijging in de marktsector tot 1¾% dit jaar en 2½% komend jaar.

Gematigd herstel
De huidige herstelfase is historisch gezien gematigd, volgens het CPB.

Bron: CPB, 15 september 2009