CPB: Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid

0
59

Door de toename van het aantal zelfstandigen en de afname van de verzekeringsgraad onder deze zelfstandigen zijn steeds minder werkenden verzekerd tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de Policy-brief ‘Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid’, die maandag werd gepubliceerd. Lees meer

Situatie werknemers vs situatie zelfstandigen
Werknemers hebben, dankzij hun arbeidsongeschiktheidsverzekering, gemiddeld meer mogelijkheden om een financiële klap op te vangen als zij arbeidsongeschikt worden dan zelfstandigen. Werknemers zouden er slechter voor staan dan zelfstandigen als er geen arbeidsongeschiktheidsverzekering was.

Policy: uiteenlopende belangen – solidariteit en keuzevrijheid
Dit roept de (politieke) vraag op of werknemers te veel verzekerd zijn, zelfstandigen te weinig of dat deze verschillen te motiveren zijn door verschillende voorkeuren voor verzekeren. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering op minimumniveau biedt vooral een verzekering tegen de partner- en vermogenstoets in de bijstand. Een verzekering op WIA-niveau voorkomt een grotere terugval in inkomen.

Bron: CPB, 31 oktober 2016