CPB: groeiend aantal zzp’ers op de arbeidsmarkt

0
2644

Onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) laat zien dat een verdere groei van het aandeel zzp’ers in de beroepsbevolking te verwachten is.

Welke factoren zijn van doorslaggevend belang (geweest) voor de groei van het aandeel zzp’ers in de werkzame beroepsbevolking en hoe ontwikkelt dit zich in de toekomst?

CPB achtergrond scenario’s groei aantal zzp’ers

Opmars zzp’ers vraagt om aanpassing arbeidsinstituties
In 2010 was 1 op de 10 personen in de werkzame beroepsbevolking zzp’er. Eind jaren ’90 was dit nog 1 op de 17 personen. Arbeidsmarktinstituties zijn nog voor een belangrijk deel gebaseerd op de traditionele arbeidsrelatie van een werknemer in loondienst. Een verdere opmars van de zzp’er vergroot de wenselijkheid om deze instituties aan te passen.

Groei aantal zzp’ers in de bouw
Het aandeel zzp’ers in de bouw is spectaculair gegroeid en zal verder groeien. Het huidige aandeel bedraagt 20% en kan doorgroeien naar 30 { 47% in twee van de drie scenario’s.

Groei aantal zzp’ers in de zakelijke dienstverlening
Het aandeel zzp’ers in de zakelijke dienstverlening is eveneens sterk gegroeid, maar hier wordt geen grote groei meer verwacht, omdat een deel van de groei van cyclische aard is geweest. Voor mannen wordt een stijging voorzien van 18% nu naar 16 à 24% in 2030. Voor vrouwen stijgt het aandeel van 13% naar 13 à 16%.

Bron: CPB, december 2012