Corona van invloed op aantal SEU-examens

0
61

Na een jarenlang stijgende lijn in het aantal examens van de Stichting Examens Uitzendbranche, tonen de resultaten over 2020 een daling.
Stichting Examens Uitzendbranche, SEU
In totaal werden er ruim 2000 examens afgenomen voor de Uitzendprofessional. Ook bij het SEU-examen Backofficeprofessional is een daling te zien. Bovendien werden er vanwege de lockdown een tijd lang geen mondelinge examens afgenomen. Van de afgenomen mondelinge examens was het merendeel met Poolse tolk. Dit bevestigt de trend dat werkgevers en werknemers die werken met en voor arbeidsmigranten investeren in kennis en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening voor deze groep flexwerkers.

“Corona is de voornaamste oorzaak voor de daling”, licht Barbara Kramer, manager SEU toe. “De instroom van nieuwe medewerkers bij flexorganisaties is daardoor het afgelopen jaar beperkt geweest, waardoor er ook minder instroom is geweest in opleiding en examen.”

Het is positief dat het landelijk slagingspercentage voor de Uitzendprofessional met 66,4% in lijn ligt met het gemiddelde van het jaar daarvoor. Een keurig resultaat, vindt SEU, zeker gezien het feit dat er in de eerste helft van 2019 een lagere zak/slaag grens gold. Vanaf juni 2019 moest een kandidaat meer vragen goed beantwoorden om te slagen.

Het slagingspercentage voor het examen Backofficeprofesssional steeg van 62,7% naar 67,3%. Dit verschil kan te verklaren zijn door het verschil in aantal afgenomen examens.

“De cijfers van 2020 laten zien dat werkgevers en werknemers nog altijd veel waarde hechten aan kennis en kwaliteit. Zeker in een hevig concurrerende markt is certificering een uitstekende manier om je als bureau én werknemer te onderscheiden van anderen. Al met al zijn we – gezien de omstandigheden – niet ontevreden over de cijfers van 2020”, voegt Barbara Kramer toe.

Het effect van de recente aanpassingen in het SEU-examen Uitzendprofessional wordt nauwkeurig gemonitord. Per 1 januari is het totale aantal vragen teruggebracht van 70 naar 65; 15% van de vragen gaat over sociale zekerheid – dit was 20%. Het niveau van het examen is niet gewijzigd. Toch kan de aanpassing van invloed zijn op de slagingspercentages; er zijn immers minder vragen, terwijl kandidaten meer tijd hebben om vragen door te lezen, de cao te raadplegen en te interpreteren en kennis te vertalen naar de geschetste casus.

Bron: SEU, 11 februari 2021

Lees ook
SEU-examens uitzendbranche conform corona richtlijnen
Record aantal SEU-examens bevestigt kwaliteitsbewustzijn flexbranche