Convenant SNCU, StiPP en TBB

0
1749

Logo

14 maart 2011

Sociale partners in de uitzendbranche en Bouwnijverheid hebben de handen ineen geslagen om misbruik van werknemers en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Malafide bedrijven die de CAO’s en de pensioenregelingen ontduiken kunnen nu hard worden aangepakt.

Onlangs hebben de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU), de Stichting Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB), de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) en de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) een convenant ondertekend. Hiermee is de onderlinge samenwerking met betrekking tot het bevorderen van de handhaving bezegeld.

Het convenant

Aan het convenant is een ambitieus programma voor komende jaren verbonden. Door middel van het doen van meldingen over en weer, het uitvoeren van gericht onderzoek en de uitwisseling van gegevens, wordt toezicht op naleving van de CAO’s en de pensioenregelingen nog verder geïntensiveerd. Het convenant vergemakkelijkt niet alleen de controle op juiste verloning van uitzendkrachten werkzaam in de bouw, maar ook de controle op juiste afdracht pensioenpremie en sociale fondsen.

“Geen oneigenlijke concurrentie”
De heer Peter Loef, directeur van de SNCU is erg tevreden met deze samenwerking: “Door samen te gaan werken wordt het web rondom malafide praktijken steeds sluitender. Met elkaar hebben we een enorm bereik richting malafiditeit. We bevorderen eerlijke concurrentie en pakken benadeling van uitzendkrachten aan.” Volgens Joba van den Berg, directeur sociale zaken Bouwend Nederland: “Goede bedrijven mogen nooit de dupe worden van de cowboys. Met deze samenwerking blijft de bouwsector een aantrekkelijke sector waar ‘valsspelen’ niet loont.” Ook Mieke van Veldhuizen, cao onderhandelaar FNV Bouw, beoogt met de afspraken malafiditeit in de bouwsector te bestrijden: “We willen in onze sector geen oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.”

De samenwerking betreft ook het regelmatig met elkaar in overleg zijn, het samen optrekken tijdens het onderzoeksproces alsmede het geven van gezamenlijke voorlichting. Het convenant past in de ingezette ambitie van de organisaties om te komen tot een sluitende handhavingsaanpak.

Bron: SNCU, 14 maart 2011