Controllers gewild in bedrijfsleven

0
88

29 maart 2007

Financiële specialisten winnen terrein in het bedrijfsleven. Afgelopen jaar hebben banken steeds meer registeraccountants (ra) en registercontrollers (rc) in dienst gekregen. Bij de Rabobank werken maar liefst 163 specialisten op de financiële afdeling, 22 procent meer dan in 2005.

Dit blijkt uit jaarcijfers van het Controllers Instituut. Accountantskantoren hebben steeds vaker moeite om voldoende medewerkers aan te trekken vanwege de concurrentie van ondernemingen en toezichthouders in de vraag naar financieel talent. 

Interne bijscholing
De uitbreiding van wet- en regelgeving kan worden gezien als een van de oorzaken. Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld aan de deskundigheid van financiële managers. Medewerkers die het werk al jaren doen worden bijgeschoold. Zo komen er door interne professionalisering steeds meer titels bij op financiële afdelingen. Dit zorgt voor een statistische vertekening van de werkelijkheid. De financiële afdeling groeit zelf niet, maar het aantal werknemers met een rc- of ra-titel neemt wel toe.

Toename juristen in bedrijfsleven
Ook bij andere grote concerns zoals Ahold en Shell is een groei waarneembaar van het aantal hoogopgeleide financiële specialisten. De groei van wet- en regelgeving is daarnaast zichtbaar in het toenemend aantal juristen dat werkzaam is in het bedrijfsleven. Hier is al sinds 1975 sprake van een jaarlijkse toename.

Bron: Controllers Instituut, 29 maart 2007