Congres ZZP Nederland – ‘Breed debat, verschillende visies’

0
163

Waar moet het heen met de zzp’er? Afgelopen vrijdag kwam dit ter sprake tijdens het jaarlijkse ZZP Congres van Stichting ZZP Nederland.

ZiPconomy editor Hugo-Jan Ruts bracht verslag uit van het evenement, waarbij Mei Li Vos (PvdA), Steven van Weyenberg (D66), Pieter Heerma (CDA) en Erik Ziengs (VVD) het podium kregen om hun visie te geven op een aantal actuele thema’s.

Wet DBA
Schijnzelfstandigheid en de Wet DBA stonden hoog op de agenda. Heerma (CDA) vergelijkt de werking van de wet met een waterbed: “Je drukt op ene plek en gelijk ontstaan er elders nieuwe problemen”. Van Weyenberg (D66) uitte zijn kritiek op de wijze waarop vast wordt gestimuleerd ten faveure van flex: “Het is een misvatting dat wanneer je het zzp’ers lastig maakt er dan meer banen ontstaan.”

Arbeidsongeschiktheid en pensioen
Over de kwestie of er een collectief stelsel nodig is om zzp’ers te verzekeren liepen de standpunten uiteen. Mei Li Vos (PvdA): “Een betaalbaar systeem voor pensioen/verzekeringen kan alleen als iedereen er aan meedoet.” Heerma (CDA) beaamt dit: “Zonder verplichte verzekering en zonder acceptatieplicht van de verzekeringsmaatschappijen redden we het niet.”

Erik Ziengs (VVD) vindt een verplicht stelsel niet rijmen met ondernemerschap: “Ik krijg gelijk kriebels in mijn nek bij het woord ‘verplicht’. Ondernemers willen keuzes kunnen maken”. Volgens Steven van Weyenberg (D66) is een collectief stelsel mogelijk zonder te verplichten: “De drempels om mee te kunnen doen aan een collectief stelsel moeten veel lager.”

As van verschillen bepaalt het standpunt
Hugo-Jan Ruts deelt in zijn verslag de verschillende standpunten overzichtelijk in over twee assen, die bepalend zijn bij een visie over zzp’ers:

  • As 1: Collectiviteit tot Individualiteit. Ruts: “In hoeverre moet je mensen beschermen tegen hun eigen keuzes? En is een collectief stelsel wel betaalbaar zonder verplichte deelname?
  • As 2: Zelfstandig ondernemer tot Zelfstandig werkende. Ruts: “Is een zzp’er een nieuwe ondernemer (zonder behoefte personeel in dienst te hebben) of de nieuwe flexibele werknemer (waarvan het grootste verschil met werknemers de contractvorm is)?”

Bron: ZiPconomy, 21 juni 2016