HRM in de Overheid – boeiende paneldiscussie vast en flex

0
212

Vast en flex niet langer gescheiden werelden?

Die vraag was het centrale thema bij de paneldiscussie, gehouden in een workshop tijdens het jaarcongres HRM in de Overheid op donderdag 12 april jl. in ’t Spant te Bussum.

Hoe kunnen overheidsorganisaties hun personeelsbeleid vernieuwen, de kosten voor inhuur overzien en beheersen, rollen en taken aantrekkelijk maken en een aantrekkelijke werkgever zijn?
Lees over vier praktijkcases die dit thema op verschillende manier belichten.

Paneldiscussie HRM in de Overheid

Marcel Hartenberg (Nijmegen), Frank de Haan (Flex West-Brabant), Anneke van Londen (Leusden, Bunschoten, Nijkerk, Putten), Johan Kanis (WUR) vormden het panel van experts.

Mark Bassie (Flex-Beheer) en Antoinette Vriend (Omnifocus) fungeerden als moderatoren.

De panelleden, beleidsmedewerkers van vier (semi)overheidsorganisaties, vertelden ter inleiding over de maatregelen die hun organisatie heeft genomen om meer grip te krijgen op inhuur en de interne mobiliteit te bevorderen.

Voorafgaand waren een aantal stellingen geformuleerd, maar de geschetste cases leidden op zich al tot veel nieuwsgierigheid, herkenning en vragen. Er ontstond een levendig gesprek met het publiek.

Andere zienswijzen
Een toenemend aantal medewerkers van gemeenten blijkt uit zichzelf al te kiezen voor een combinatie van vast en flex werk, door parttime in dienst te blijven van de eigen organisatie en daarnaast aan de slag te gaan als zzp’er voor opdrachtgevers. Aantrekkelijk blijven als werkgever is voor overheidsorganisaties dus een aandachtspunt.

Ook bij de landmacht krijgt de samenwerking tussen vast en flex een nieuwe dimensie. Het personeelstekort aan bijvoorbeeld chauffeurs en verplegend personeel wordt steeds vaker opgelost met flexibele inzet van oud-medewerkers, waarbij het bedrijfsleven (de nieuwe werkgevers) zich welwillend en meewerkend opstelt.

In gemeenten is het bieden van nieuwe uitdagingen onderdeel van actief talentmanagement. In dat kader werkt de gemeente Nijmegen nu met interne resultaatopdrachten, in plaats van vacatures. Daar komt nog veel bij kijken, ook financieel, want er is een gezamenlijke kostenplaats nodig wanneer eigen medewerkers binnen een gemeente tijdelijk voor andere afdelingen aan de slag gaan. Alle afdelingen doen mee. Is een terugkeergarantie naar de eerdere werkplek altijd haalbaar of wenselijk? De praktijk gaat het leren.

De gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten werken in hun personeelsbeleid nauw samen volgens een eenvoudig juridisch construct, waarbij onderlinge uitleen goed mogelijk is. Het werkt naar tevredenheid, er is een hoge gunfactor, al blijken medewerkers bij een hoge werkdruk toch het meest loyaal te zijn aan de eigen gemeente.

Een transparant inhuurproces via raamovereenkomsten, aangevuld met een marktplaats (Dynamisch Aankoop Systeem) leidt tot meer grip op de inhuurprocessen en de kosten. Samenwerking in de regio, zoals de praktijk is in West-Brabant, is leerzaam; ieder ziet hoe de ander opdrachten in de markt zet, volgens welke criteria. Selectie van externen op basis van vooraf opgestelde toekenning van punten voor opleiding en werkervaring kan wel als ‘steriel’ worden ervaren, waar voorheen selectie op basis van persoonlijke contacten plaats vond.

De Universiteit van Wageningen (WUR) heeft een goede naam als werkgever. De inzet van marktwerking helpt om de beste medewerkers voor projecten te vinden en hun prijs/kwaliteit te kunnen vergelijken met (externe) medewerkers waarmee reeds wordt gewerkt. Het invoeren van een nieuw inhuurproces kost tijd, maar is nodig om zicht te krijgen op het inhuurdossier en compliant te zijn aan regelgeving.

‘Bij goed talentmanagement in de organisatie heb je geen inhuur van externen nodig.’ Die stelling konden de deelnemers tot slot wel onderschrijven.

Discussieleider Mark Bassie merkte op dat de geschetste cases een perfect voorbeeld zouden zijn van een innovatieve op de toekomstige arbeidsmarkt gerichte gemeente als alle voorbeelden afkomstig waren van één en dezelfde organisatie.

De panelleden sloten de workshop af met een anekdote uit hun eigen praktijk, waarna bezoekers in kleine groepjes bleven napraten over mogelijkheden. Al met al een geslaagde workshop tijdens dit goed georganiseerde congres. Bekijk het programma.

Samenvatting: Hinke Wever, FlexNieuws