Congres ET en Werkkostenregeling

0
330

Op 26 september 2012 vindt een congres plaats over ET regeling (uitruil van extraterritoriale kosten), Werkkostenregeling, ZZP constructie, aansprakelijkheid voor de inlener (SNA gecertificeerde uitzenders)

Het congres wordt georganiseerd door Nocore en is voor iedereen toegankelijk, locatie Hotel Van der Valk, Vianen.

Aandachtspunten
Hoewel het goed beschreven is in circulaires van de brancheorganisaties, blijft de regeling voor de uitruil van ET-vergoedingen veel vragen oproepen.
De ZZP-er is een ondernemer voor de inkomstenbelasting, die geen personeel in dienst heeft. Het aspect van ondergeschiktheid in het arbeidscontract verschuift in de richting van wederkerigheid. Hoe ga je hier mee om? Waar zitten de valkuilen?
Per 1 juli 2012 zijn de voorwaarden voor de Inlener aangescherpt, wat zijn de gevolgen?

Bron: Nocore, augustus 2012