Compensatie transitievergoeding van AWF naar Aof

0
264

UWV betaalt vergoedingen aan werkgevers als compensatie van (transitie)vergoedingen. Die komen deels niet meer ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF), maar van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).

Dit is het gevolg van de Nota van wijziging wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

De oorzaak hiervan is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), die op 1 januari 2020 ingaat.

Overheid
Door de Wnra vallen ook overheidswerkgevers onder het reguliere arbeidsrecht. De transitievergoeding en de compensatie daarvan gelden daarmee ook voor overheidswerkgevers. Overheidswerkgevers dragen niet bij aan het AWF. Daarom is ervoor gekozen de compensaties per 1 januari 2020 uit het Aof te financieren.

AWF tot 2020
De vergoedingen die UWV verstrekt in verband met het beëindigen en het niet voortzetten van arbeidsovereenkomsten in verband met arbeidsongeschiktheid van de werknemer na 1 juli 2015 en voor 1 januari 2020 blijven ten laste komen van het AWF, zoals was geregeld in de Wet houdende maatregelen betreffende de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Bijzonder onderwijs
De rijksbijdrage voor het AWF die wordt verstrekt ter compensatie van werkgevers in het bijzonder onderwijs blijft gehandhaafd voor de compensatie van de transitievergoeding bij beëindiging van arbeidsovereenkomsten in verband met arbeidsongeschiktheid van de werknemer, waarbij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of het niet voortzetten daarvan na 1 juli 2015 en voor 1 januari 2020 plaatsvindt.

Bron: Rijksoverheid, 9 januari 2019