Combinatie werk en mantelzorg ook lastig voor zzp’er

0
76

Nederland telt ongeveer 1 miljoen zelfstandige ondernemers. Een op de vijf van hen is momenteel belast met mantelzorg.

Uit het onderzoeksrapport dat Stichting ZZP Nederland en Stichting Werk&Mantelzorg vandaag presenteren blijkt dat 44% van deze mantelzorgers zegt een (zeer) slechte balans te ervaren tussen zijn/haar werkzaamheden en mantelzorgtaken. 58% geeft aan er door de mantelzorg financieel op achteruit te gaan. Dat zelfstandige ondernemers met mantelzorgtaken geen aanspraak kunnen maken op allerlei regelingen en faciliteiten wordt als het voornaamste nadeel van het ondernemerschap (88%) ervaren.

Deze resultaten zijn, samen met andere resultaten en conclusies, gebundeld in de ‘Benchmark ZZP Nederland & mantelzorg – Editie 2017’, die te downloaden is op de website van ZZP Nederland.

Gebrek aan overheidssteun
Zelfstandige ondernemers kunnen op dit moment nog steeds geen aanspraak maken op allerlei regelingen en faciliteiten zoals zorgverlof. Voor 88% van de van de respondenten van het onderzoek die ook mantelzorger zijn is dit het voornaamste nadeel van het ondernemerschap in relatie tot hun zorgtaken. Het belangrijkste – door de ondernemers aangegeven – verbeterpunt vanuit de overheid is het financieel compenseren van de verrichte zorgtaken (in welke vorm dan ook).

Mantelzorg aanleiding om zelfstandig ondernemer te worden
Een op de vijf van de ondervraagde zelfstandige ondernemers die ooit mantelzorg heeft gegeven, is (mede) een eigen bedrijf begonnen om werk en mantelzorg beter te kunnen combineren. 60% van de respondenten denkt dat zij als zelfstandige gemakkelijker mantelzorg kunnen verlenen dan wanneer zij in loondienst zouden werken. Van de zelfstandige ondernemers die hebben aangegeven momenteel geen mantelzorger te zijn, verwacht 44% dat wel te worden binnen nu en vijf jaar. Zij voorzien met name knelpunten ten aanzien van hun financiële situatie, een afnemende flexibiliteit en een hogere mentale belasting. 27% houdt momenteel al financieel rekening met het feit mantelzorger te worden en mogelijk minder te kunnen werken en/of meer uitgaven te krijgen.

Tijdgebrek en financiële problemen
Iets meer dan de helft van de ondernemers die mantelzorg verlenen, ervaart diverse knelpunten bij de combinatie van werk en zorg. Deze kunnen worden samengevat met één woord: tijdgebrek. 58% geeft daarnaast aan financiële problemen te hebben doordat zij door de mantelzorg minder inkomsten hebben. Maar voordelen van het zelfstandig ondernemerschap in relatie tot mantelzorg zijn er natuurlijk ook. 90% van de ondervraagde mantelzorgers die een goede balans tussen werk en zorg ervaren, vinden de flexibiliteit om te bepalen wanneer, waar en hoeveel zij werken, het grootste voordeel van het zelfstandig ondernemerschap.

Bron: ZZP Nederland, 6 februari 2018