Uitzenders geven gemengd beeld op de beurs april 2012

0
638

Column Ruud van Megen

12 april 2012

Uitzenders geven gemengd beeld op de beurs in april 2012
Op het moment van deze analyse, 12 april 2012, heeft de AEX index de koerswinst voor 2012 al weer geheel ingeleverd, in tegenstelling tot beurzen in Amerika, maar ook in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Duitse beurs. Het beleggingsklimaat wordt nog steeds beheerst door de schuldencrisis, en zo lang er niet doeltreffend gesaneerd is door alle landen die in de problemen zijn of nog gaan komen (wat te denken van onze eigen staatsschuld…), zal het met de regelmaat van de klok weer gaan spoken. Bedrijven kunnen nog zo winstgevend zijn, als er twijfel is over de vooruitzichten van de economie, zullen beleggers vluchten naar plaatsen waar ze hun geld veiliger achten.
Vandaag bekijken we de beursprestaties van TMC, Randstad, Brunel en DPA.

TMC, The Member Company
Het gebied rond Eindhoven is voor de techniek in ons land een belangrijk kenniscentrum. Philips is daarvoor uiteraard heel belangrijk, maar het ten beurze zeer sterk presterende ASML wordt steeds belangrijker. De Eindhovense detacheerder TMC doet goede zaken ermee om in te spelen op de behoefte aan gekwalificeerde krachten in deze sector. Andere sectoren waarin de vraag naar personeel minder is momenteel, hebben de cijfers van TMC niet noemenswaardig negatief beïnvloed. Het bedrijf heeft een verhoging van het dividend aangekondigd en de zaken gaan goed.
Dit wordt overduidelijk gereflecteerd in de grafiek.

Column Ruud van Megen, TMC weekgrafiek 11 april 2012

We kunnen hier kort over zijn: TMC is een outperformer op de beurs momenteel en omdat er een reden is voor die outperformance, namelijk groeiende bedrijfswinst, is het aandeel koopwaardig óndanks de al forse waardevermeerdering. Een nadeel voor beleggers is, dat dit bedrijf op de lokale markt noteert, en niet erg liquide is. Er worden niet veel aandelen aangeboden, anders dan met een grote spread tussen bied en laat, en dat is nadelig bij aankoop zowel als bij verkoop. In het slechte geval dat het bedrijf bijvoorbeeld een winstwaarschuwing zou geven in de toekomst, en een aandeelhouder wil van zijn stukken af, dan gaat dat bij een illiquide aandeel moeilijker dan bij een zeer ruim verhandeld aandeel.
Maar los hiervan is TMC momenteel een van de succesverhalen op de beurs, en de grafiek reflecteert dat ten volle.

Randstad
Randstad is een ander verhaal. Ik laat u allereerst een weekgrafiek op lijn zien, met daarin als enige indicator de gemiddelde koers over het laatste jaar, dus de laatste 52 weken.
Column Ruud van Megen, Randstad weekgrafiek op lijn 11 april 2012

U ziet dat Randstad op weg leek om de grote daling die het aandeel heeft doorgemaakt, te herstellen. Maar die opmars is gestokt onlangs, en we kijken nu naar een cyclus met een hogere koers als top ten opzichte van de cyclus ervoor, maar als we naar het grotere plaatje kijken is het herstel zwak. Credit Suisse kwam op 11 april met een adviesverlaging en een koersdoel van € 30,00, altijd nog een stuk hoger dan de koers van het moment. De zakenbank benadrukt dat ondanks de activiteiten van Randstad in de Verenigde Staten, Randstad het toch vooral van de Europese arbeidsmarkt moet hebben, en die ligt er niet florissant bij. Het verschil met TMC en ook Brunel is, dat deze uitzenders in het algemeen hooggekwalificeerd personeel bemiddelen in technische sectoren die momenteel de zweep van de recessie nog niet voelen. In die zin is het verschil in bedrijfsvooruitzichten logisch, en we zien dat terug in de koers. We zien het ook op de daggrafiek van Randstad.

Column Ruud van Megen, Randstad daggrafiek 11 april 2012

In deze daggrafiek van Randstad met Japanse candlesticks, ziet u goed dat het aandeel weer terug is bij € 25,00, een waarde die ook in augustus, september, oktober en november 2012 steeds in beeld was. Zo lang Randstad hier in de buurt een hogere bodem kan plaatsen, kan de stijgende trend in tact blijven. Bij mijn kwantitatieve berekeningen draait het voor Randstad vooral om € 24,00 kritisch koersniveau. Slaagt het aandeel er in om boven deze waarde te blijven, dan is er opwaarts van alles mogelijk. Ik verwacht deze koers, € 24,00, nog wel te zien, en dat betekent dat ik voorlopig negatief op het aandeel ben. Dat verandert echter wanneer € 24,00 per saldo standhoudt. Als dat gebeurt zou dat een teken zijn dat de business van Randstad verbetert en daarmee dat de economie wat aantrekt. Want beurskoersen staat uiteraard niet op zich, maar voorspellen de economie beter dan andersom.
Voor een investeerder lijkt TMC dus op het moment interessanter dan Randstad. Hoe zit dat met beurslieveling Brunel?

Brunel
Brunel is inderdaad beurslieveling gebleven. Kijkt u naar de volgende grafiek.
Column Ruud van Megen, Brunel weekgrafiek op lijn 11 april 2012

U ziet op deze weekgrafiek op lijn het grote plaatje. De koers van Brunel beweegt in verschillende timeframes omhoog. Maar wie afgelopen jaar de aandelen in bezit had, en die als een relatief rustig bezit zag – het gaat immers om een winstgevend bedrijf, en binnen de Nederlandse uitzendsector om een bedrijf dat een lucratieve niche-positie heeft – schrok zich dood in de zomer en nazomer van 2011. De daling van € 35,00 naar € 20,00 is gigantisch, het gaat om meer dan 42 %. Als een aandeel overwogen is in een aandelenportefeuille en een dergelijke koersval treedt op in relatief korte tijd, dan begrijpt u dat de belegger niet alleen niet blij is, in de huidige wereld zou een vermogensbeheerder die dit laat gebeuren, aan alle kanten de zwarte Piet krijgen. Niemand wist immers op dat moment of Brunel niet nog veel verder zou vallen.
Voor de goede orde, ook andere uitzenders gingen in deze crash, want dat was het, met dergelijke percentages naar beneden. Maar wat volgde? Een opgang die inmiddels Brunel weer terug heeft gebracht naar de highs in het aandeel. Met andere woorden, de enorme daling in 2011 was een ultiem koopmoment, maar zoiets was niet objectief vast te stellen.
De conclusie blijft echter hetzelfde: Brunel ziet er nog steeds goed uit, beter dan Randstad. De enorme prijsswings in Brunel zijn in de hele uitzendsector te vinden, en beleggers in deze aandelen moeten daar rekening mee houden. Zo bezien lijkt het voor een geduldige belegger een goede tactiek om dalingen af te wachten en die op een gegeven moment, bijvoorbeeld in de buurt van een opgaande steunlijn, te kopen. Ik zelf hanteer berekeningen om te bepalen of het risico van een aandeel interessant wordt, en of een instapmoment interessant is. Volgens deze berekening heeft Brunel een potentie tot € 37,00, op voorwaarde dat de koers niet beneden de € 30,00 komt, want in dat geval wordt het risico te groot om de aandelen aan te houden. Iedere professionele belegger heeft uiteraard strategieën om het risico van aandelen in portefeuille te managen.
De daggrafiek van Brunel geeft een wat gedetailleerder beeld.
Column Ruud van Megen, Brunel daggrafiek op lijn 11 april 2012

De conclusie op basis van deze kortere termijn grafiek blijft hetzelfde. Tot € 30,00 blijft het aandeel koopwaardig, daaronder is het risico niet meer goed te managen.

Ten slotte een uitstapje naar DPA.

DPA Group
DPA Group heeft een omgekeerde overname achter de rug door de leiding van het eerder ingelijfde NIG. De leiding van NIG heeft nu de leiding op zich genomen bij DPA. Er is zoveel mogelijk schoon schip gemaakt, maar niet alle problemen zijn opgelost. Zo is er de kwestie van een huurcontract met Credit Suisse. DPA heeft twee etages nodig om kantoor te houden, maar het contract is voor 8 etages. Nodeloze kosten waar DPA graag van af wil. Voor een paar etages zijn al onderhuurders gevonden, voor de andere wordt naar huurders gezocht en DPA wil niets liever uiteraard, dan dat Credit Suisse de ruimtes terugneemt en het opzeggen van de huur accepteert voor de niet-noodzakelijke ruimte.
DPA wil ‘detacheer-kampioen’ worden in Nederland, en heeft de marge voor ogen die Brunel weet te realiseren in hun nichemarkten. DPA wil die marge zelfs nog groter krijgen. DPA werkt met cellenmodellen, die teruggaan op het idee van de businesscellen van de inmiddels overleden ondernemer en management-expert Eckhard Wintzen.
Met de koers gaat het sinds een laagterecord in september 2011 crescendo. DPA was een penny-stock, maar is nu weer € 1,31 waard, verdubbeld in koers sinds de low van 2011, en er komt goed nieuws over het bedrijf naar buiten.

Column Ruud van Megen DPA weekgrafiek 11 april 2012

Ondanks die verdubbeling in koers blijft het trendbeeld in die zin relatief zwak, dat het aandeel langzamer in waarde vermeerdert dan dat het daarvoor in waarde daalde. Ik verwacht hier weer koersen onder 1,20, maar dan zou het aandeel weer koopwaardig kunnen blijken te zijn, want u ziet dat er een zogenaamde ‘setup’ in de weekgrafiek is geplaatst. Een ‘setup’ geeft in de technische theorie van de Amerikaanse beursstatisticus Thomas DeMark aan, dat een onderliggende waarde voldoende regelmatig getrendeerd heeft om een steun te hebben gekregen bij de onderkant van de steunberekening. Het aandeel is verder boven de gemiddelde koers van de afgelopen twaalf maanden gestegen. Dat zijn voorlopig positieve tekenen. Mijn idee is, dat DPA beneden € 1,20 interessant is om aan te kopen.

Samenvattend
We zien een gemengd trendbeeld bij een aantal Nederlandse uitzenders ten beurze; er zijn grote verschillen, die teruggaan op daadwerkelijke verschillen in winstgevendheid, maar ook de perceptie van de toekomst van de bedrijven. Momenteel springen TMC, Brunel en DPA er positief uit. Randstad en ook het vandaag niet meegenomen USG People liggen minder goed. Voor heel 2012 is mijn verwachting momenteel dat de beurzen nog een sterke periode kunnen gaan beleven, en als dat juist blijkt zal de uitzendsector mee omhoog. Voor een langere termijn blijf ik echter zelf sceptisch over blijvend koersherstel. Ik vermoed dat de schuldencrisis nog vele jaren de economische realiteit zal beïnvloeden.