Column Ruud van Megen: beurstrend Brunel en USG People

0
1878

Ruud van Megen2 maart 2011

Belegger en AEX-specialist Ruud van Megen schrijft exclusief voor FlexService columns over de beurskoersen van uitzenders. Zie ook zijn columns op beursplaza.nl.


De beurstrend van Brunel en USG People; update begin maart 2011

In mijn voorbeschouwing voor het beursjaar 2011 was ik positief over de mogelijkheden van de uitzenders ten beurze. Naar mijn idee was er ondanks de al behoorlijk opgelopen koersen, nog steeds opwaartse potentie voor Randstad, USG People en Brunel. We zijn nu twee maanden verder, en laten we eens kijken wat er intussen is gebeurd met Brunel en USG People.

Brunel
Mijn favoriete Nederlandse uitzender is Brunel, omdat het bedrijf goed gepositioneerd is en een sterke beursperformance laat zien.
Het aandeel daalde vanaf mei 2006 tot maart 2009 van 34,9 tot 6,8, in lijn met alle uitzenders. 80 % leverde het aandeel dus in vanaf de top. Die schade is nog niet hersteld, maar vanaf de bodem kwam er wel al weer 460 % bij op de top van 7 januari 2011… Veel en veel sterker dan USG People heeft gepresteerd.
Dat komt met name omdat Brunel o.a. in specialistisch personeel bemiddelt voor de energiesector en de techniek, en juist deze sectoren zijn al lang niet meer ‘in crisis’. De huidige onrust in het Midden-Oosten heeft de olieprijs bijvoorbeeld fors doen oplopen, en een stijgende olieprijs is gunstig voor Brunel Energy.
Zoals altijd op de beurs is de uitzendmarkt een voorspeller van zowel economische hausse als baisse. De top voor Brunel in 2006 ging ruim vooraf aan de top van de aandelenmarkt als geheel, die pas meer dan een jaar later werd bereikt. De daling in Brunel (en in de andere uitzenders) wees destijds perfect vooruit naar een nakende economische neergang, die in 2008 pas gematerialiseerd werd.
Omgekeerd wees de enorme stijging van Brunel in 2009 en 2010 dus vooruit naar een herstellende economie. Zoals gebruikelijk duurde het even voordat officiële cijfers dat konden bevestigen, maar inmiddels is duidelijk dat de stijgende beurskoersen van de uitzenders wederom perfect voorspeld hebben wat de cijfers nu bewijzen: de wereldeconomie draait op volle toeren. Daarom wordt het tijd om de beurskoersen van de uitzenders te gaan onderzoeken op zwakte; want als het gaat zoals het meestal gaat, zal zwakte in de beurskoers van de uitzenders de volgende economische baisse al weer aankondigen.

De weekgrafiek van Brunel
Vandaag kijken we naar de grafiek van Brunel op twee niveaus. We kijken naar de grotere trend in de weekgrafiek, en naar de korte termijn trend in de daggrafiek.

Brunel weekgrafiek 1-3-2011
Klik voor een grotere afbeelding

De vorige keer dat ik Brunel liet zien was de ‘gap up’ te zien die in de eerste week van januari ontstond. Een ‘gap’ is een koershiaat; de onderliggende waarde slaat dan een bepaalde koers helemaal over, er ontstaat een gat in de grafiek. Afhankelijk van de fase waarin de trend zich bevindt, wordt het aannemelijk dat de prijs van de onderliggende waarde eerst daalt naar dit gat, in dat geval noemen we dit in de technische analyse een exhaustion gap, óf het gat ontstaat juist aan het begin van een trend, bij een abrupte verandering in het sentiment voor een aandeel, en dan noemen we het gat een ‘break-away gap’.
Ik meldde op deze plaats dat de sprong omhoog bij aanvang van het nieuwe jaar een gap had opgeleverd waarvan ik verwachtte dat de koers daar vroeger of later weer naar terug moest. Ik vatte de gap dus op als een exhaustion gap. Zonder dat dit overigens afdeed aan de opwaartse potentie van Brunel in het grote plaatje.
We weten nu hoe het is gelopen. Het koershiaat is dichtgezet. In de afgelopen twee maanden is de beurskoers van Brunel vervolgens licht gaan dalen.
Deze prijsontwikkeling lijkt onderliggend positief. De daling in Brunel is mild en veel zwakker dan de eraan voorafgaande stijging. Dit betekent doorgaans dat de daling koopwaardig uit zal pakken en dat het aandeel vroeger of later aan een nieuwe opmars begint, met een richtpunt boven de huidige top in de buurt van 32 Euro. Wat dit betreft blijf ik positief over Brunel.

Hiermee kunnen we tevens concluderen dat dit patroon vooruitwijst naar een economie die in de komende maanden nog met goede berichten gaat komen over groei en bezettingsgraad in de industrie.
Overigens sluit deze verwachting niet uit dat Brunel niet nog verder kan dalen momenteel. Een cyclisch dieptepunt wordt doorgaans gezet met een versnelling van de trend, in dit geval met een versnelling van de neerwaartse en correctieve beweging. Die hebben we nog niet gezien.

In ieder geval lijkt Brunel in het grote plaatje koopwaardig en is de kans gering dat het aandeel geen hogere top meer weet te vormen in de toekomst.

Brunel daggrafiek 1-3-2011
Klik voor een grotere afbeelding

Kijken we hier naar de daggrafiek, dan zien we dat Brunel mogelijk gebodemd heeft. Ik gebruik zoals bekend een objectieve tellingsmethodiek van Thomas DeMark om vast te stellen of er een kans is dat een onderliggende waarde gebodemd dan wel getopt heeft. De objectieve telling in blauw, de snelst mogelijke telling, geeft een ‘13’, en daarmee een mogelijkheid dat er een bodem staat. De langzame telling in rood, is echter nog niet bij een ‘13’. Daarvoor zouden nog wel twee neerwaartse weken nodig zijn. De korte termijn is hier dus onzeker, de langere termijn trend blijft opwaarts.

USG People
Net als Brunel is USG PEOPLE aan het begin van het jaar op de favorietenlijst van ING belandt. Een hele eer, want de bank had slechts 10 aandelen geselecteerd, 9 van de Nederlandse markt, en één uit België.
Ik citeer het persbericht van 6 januari 2011, waarin ING-analist Zwartsenburg de keuze motiveert:
“Brunel nv (BRNL.AE) en USG People nv (USG.AE) worden gewaardeerd vanwege de verbeterde vooruitzichten op de Nederlandse uitzendmarkt. De koers van USG is daarbij achtergebleven. Brunel heeft de gezochte exposure naar grondstoffen- en groeimarkten, met de energie-divisie en aanwezigheid in de technische sector in Duitsland.”
ING heeft USG People dus opgenomen vanwege de ‘verbeterde vooruitzichten op de Nederlandse uitzendmarkt’, en omdat de koers is achtergebleven.

Ik ben het met de keuze van ING eens in die zin, dat mijn berekeningen aangaven (en nog steeds aangeven), dat de koerspotentie van USG richting de 17/18 Euro gaat.

USG People weekgrafiek 1-3-2011
Klik voor een grotere afbeelding

U ziet hierboven dat USG anders dan Brunel in het nieuwe jaar is blijven oplopen in koers tot een top van 16,27 in de tweede week van februari. Vanaf daar is de klad erin gekomen. Ik verwacht op dit moment dat de koers van USG nog verder af kan komen, 14,10 is een neerwaarts koersdoel dat ik kan vaststellen.
Maar net als bij Brunel wijst het grotere plaatje hier nog steeds omhoog. Dus de verwachting is dat de waardevermindering van USG ten beurze een tijdelijke zaak zal zijn, en niet vooruitwijst naar een significant verslechterende economie.

USG People daggrafiek 1-3-2011
Klik voor een grotere afbeelding

In de daggrafiek is de waardevermindering overigens stevig, en anders dan bij Brunel zien we hier een relatief krachtige daling. Op basis hiervan verwacht ik dan ook dat USG langer en sterker onder druk kan blijven, koersmatig, dan Brunel. Desondanks houd ik vast aan mijn hogere doel voor USG in het grotere plaatje. Ook hier neem ik dus aan dat de daling gebruikt kan worden voor het doen van prijsgunstige boodschappen. Maar als ik moet kiezen tussen Brunel en USG People, kies ik voor Brunel, vanwege de sterkere trend. Die sterkere trend reflecteert de betere vooruitzichten die de financiële gemeenschap toekent aan Brunel.

Ten overvloede de disclaimer: ik noch de cliëntèle van mijn adviesdiensten hebben momenteel een positie in beide genoemde aandelen, althans, ik heb zulks niet geadviseerd.

Ruud van Megen
Van Megen Systematic trading
Amsterdam, 1 maart 2010

Meer columns >

Gerelateerde columns:
Beursvooruitzichten 2011
Randstad, Brunel en USG People
USG People mei 2010
Koerspotentie Brunel
USG People en Brunel


Vorig artikelMeer digitale loonstroken door poststakingen
Volgend artikelCAO Orgelbouw 2019-2021
Ruud van Megen
Technisch analist en beurssystematicus Ruud van Megen schrijft voor FlexNieuws een periodieke column over de ontwikkeling van de beurskoersen van de Nederlandse uitzenders. Hij schrijft ook columns voor Beursplaza en is directeur van Van Megen Trading, een dienst die twee beurshandelssystemen verhuurt aan een groeiende cliëntèle. In de loop der jaren heeft Van Megen handelssystemen ontwikkeld op basis van technische analyse, (tijds)berekening en patroonherkenning. Deze systemen zijn vanaf 2006 en 2008 voor particuliere beleggers beschikbaar gekomen via twee dagelijkse beursdiensten: AEX Systematisch (korte termijn) en Casino Royale (middellange termijn).