Zoektocht naar marge

0
6842

Zoektocht naar marge
Deze column gaat over de zoektocht van uitzendbureaus naar toegevoegde waarde. Ofwel “in welke sectoren kan ik nog een goede marge vragen?” Deze zoektocht is de laatste jaren op gang gekomen omdat er enorme druk staat op de tarieven die een uitzendbureau kan vragen voor haar uitzendkrachten. Veel inleners accepteren nog slechts een paar procent op de werkelijke kostprijs van de uitzendkracht.

In mijn vorige column ‘Uitzendbureaus op weg naar specialisatie’ merk ik de trend op dat bepaalde uitzendbureaus zich zijn gaan specialiseren op de loonverwerking. Hierdoor zijn payroll bureaus ontstaan, en later backoffice service bureaus. In deze column ga ik in op de trend op dat sommige uitzendbureaus kiezen voor focus, ofwel specialiseren per functie.

Kostprijs
Internet is de boosdoener. De kostprijs van een uitzendkracht is op meerdere websites te vinden. Inleners zijn zich hierin gaan verdiepen en zijn zich een mening gaan vormen welke marge ze bereid zijn te betalen voor het werk van een uitzendbureau. De consequentie is dat de tariefdiscussie tussen inlener en intercedent steeds vaker gaat over de bruto marge die het uitzendbureau ‘mag’ maken (op de gegeven kostprijs van de uitzendkracht) en wat er door het uitzendbureau geleverd wordt voor die marge aan toegevoegde waarde.

Even wat achtergrond. Uit de bruto marge moet het uitzendbureau eerst zijn apparaatkosten betalen, en wat er dan nog overblijft is zijn winst ofwel netto marge. Onder apparaatkosten wordt verstaan de huur van het hoofdkantoor, de kosten van de hoofdkantoor medewerkers, de huur van de locaties in het land, de (loon)kosten van de intercedenten, en de kosten van de infrastructuur (software, telefoon, et cetera).

Natuurlijk zijn er nog voldoende segmenten waar een goede marge gevraagd kan worden. Zelfs een omrekenfactor van 2.6 is nog wel te doen… En hoe sterker het (uitzend) merk is, hoe hoger de factor. Maar voor de duizenden uitzendbureaus die geen bekend merk zijn, of niet een specifieke focus hebben, wordt het steeds lastiger. Inleners hebben de neiging om over alle componenten van de bruto marge te willen onderhandelen. Met als gevolg sterk krimpende uitzendbureaus: minder locaties, minder hoofdkantoor, minder intercedenten, minder huur (vertrek van A-locaties), minder auto’s. Ofwel, steeds minder algemene uitzendbureaus. En steeds meer gespecialiseerde bureaus.

Specialisatie per sector
Bijna elk startend uitzendbureau, en dat zijn er best veel, kiest tegenwoordig voor een focus strategie. Ofwel heel erg goed zijn in banketbakkers. Of heel erg goed in lassers. Of heel erg goed in vervangend winkelpersoneel. Deze bureaus kiezen er ook niet meer voor om zelf uitzendsoftware aan te schaffen, maar kiezen meteen voor een van de backoffice service bureaus als als Payper, PSC | platform, ONE Payroll en DIRECT Payrolling.

Uitzendbranche op weg naar specialisatie, schema

Deze ‘focus’ strategie wordt ook steeds vaker afgedwongen door inleners. In steeds meer aanbestedingen wordt uitgegaan van een bepaalde sectorindeling, want de sectorindeling van het uitzendbureau bepaald in grote mate de kostprijs van een uitzendkracht. Marcel Reijmers van FlexKnowledge heeft hier ooit een interessant artikel over geschreven genoemd ‘Indeling in vaksector serieus alternatief voor sector 52?’. Hij beschrijft hierin dat de premie ‘Sectorfonds voor sector 52, Uitzendbranche’ in 5 jaar tijd meer dan is verdubbeld en richting de 20% gaat. De systematiek voor het berekenen van de sectorpremie is vanaf 2014 weliswaar heel anders, maar de sectorindeling heeft nog steeds grote invloed. De premies in andere sectoren stijgen relatief nog veel sneller maar zijn nog steeds maar een fractie van wat ze in de uitzendbranche zijn. Indeling is een andere sector, en daarmee focus op deze sector, is steeds belangrijker geworden.

Conclusie
Bepaalde uitzendbureaus kiezen de specialisatie van loonverwerker. Andere uitzendbureaus kiezen de specialisatie op functie en sector. In mijn volgende artikel zal ik ingaan op uitzendbureaus die zich specialiseren als broker, ofwel, het beheer van de (uitzend)community van grotere inleners.

Rinske Koning

> Zie ook: Uitzendbranche op weg naar specialisatie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here