Re-integratiebonus en andere prikkels

0
713

Column Paul Lammerts, Associate bij Professionals in Flex
Paul is jurist en ondernemer. Als specialist op het terrein van personele subsidies, verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheidsregelingen is hij sinds 2010 verbonden aan Professionals in Flex.

Minder loonkosten
De uitzendbranche staat goed bekend als ‘stepping stone’ voor diverse doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het mooie hiervan is dat dit vaak onbewust gebeurt door de uitzenders. Men is immers bezig met het vervullen van vacatures en niet zo zeer met het ‘plaatsen van doelgroepers’. Prima, natuurlijk. Maar de keerzijde hiervan is dat er soms nog wat financiële kansen blijven liggen. De overheid heeft immers tal van regelingen bedacht om werkgevers te stimuleren bepaalde mensen met een achterstand in dienst te nemen of te behouden. De meeste bedrijven zijn hier maar zeer beperkt van op de hoogte. En dat is jammer. In tijden van economische crisis zijn deze financiële voordelen voor iedereen van groot belang.

Hieronder volgt een lijst van de naar mijn mening meest interessante positieve re-integratieprikkels voor ondernemingen in de flexbranche:

Top 10 meest interessante re-integratiebonussen voor de flexbranche

1. Het in dienst nemen van (ex-)WAO’ers en WIA-gerechtigden
2. Het in dienst nemen van WAJONG’ers en WSW’ers
3. Het in dienst nemen van 50-plussers vanuit een WW- of WWB-situatie
4. Het in dienst houden van ouderen
5. Minder producerende werknemers: Loondispensatie
6. Jongeren die door ziekte of gebrek moeite hebben (gehad) met het volgen van onderwijs
7. Terugkerende klachten: Het herleven van oude WAO- of WIA-rechten
8. Herplaatsing van medewerkers na langdurige uitval
9. Ziekte van iemand met een tijdelijk dienstverband: Participatieverzoek UWV
10. Proefplaatsing met behoud van uitkering

Welke medewerkers van u hebben er nu zo’n financieel rugzakje? Weet u wie er bijvoorbeeld met een WAO- of een WW-uitkering bij u in dienst is getreden? Waarschijnlijk niet. De meeste uitzendorganisaties hebben namelijk niet goed in beeld voor welke medewerkers zij aanspraak kunnen maken op deze gelden. Waarom eigenlijk niet? Wat wij vaak horen is dat men niet weet waar te beginnen. De regelgeving is vaak ondoorzichtig en het vooroordeel is dat er vaak maar weinig voordeel te behalen is. Onze ervaring geeft echter een ander beeld.

De oplossing is even simpel als doeltreffend: Vraag ernaar!
Om te beginnen kunt u een aantal vragen stellen die met het uitkeringsverleden van de medewerker te maken hebben. Nu is vaak de verwarring dat je als werkgever die vragen helemaal niet mag stellen. Dat is niet helemaal waar. De medewerker is verplicht om een eerlijk antwoord te geven op dergelijke vragen. De kans is bovendien groot dat u positieve reacties krijgt. De bovenstaande regelingen zijn vaak ook in het belang van de werknemer. Hij brengt immers in bepaalde gevallen een interessant kostenvoordeel met zich mee.

Wist u dat het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap u binnenkort nóg meer voordeel kan opleveren? Op 5 juni is het Wetsvoorstel Mobiliteitsbonussen aangeboden aan de Tweede Kamer. Hiermee worden zogenaamde ‘mobiliteitsbonussen’ geregeld. De huidige bonus voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte (zie nummer 1 en 2 hierboven) gaat omhoog van €2.042 naar €7.000 per jaar, gedurende maximaal drie jaar. Tel uit uw winst.

Kortom: Het loont de moeite om in uw aannameproces een vragenlijst te verankeren, zodat u weet voor wie u afdrachtverminderingen en ziekengeld kunt krijgen. Een formulier met eenvoudige, doelgerichte vragen en in de juiste ‘tone of voice’ kan daarbij van veel waarde zijn. Zo’n vragenlijst heb ik voor u klaarliggen. Als u een bericht stuurt naar lammerts@professionalsinflex.nl stuur ik deze graag naar u toe.