CNV: zzp’ers verplicht laten verzekeren

0
219

CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt het niet zinvol nu al een oordeel te vellen over de Wet Werk en Zekerheid.

Hij zegt dit in het derde van een reeks interviews van het FD over de veranderende arbeidsmarkt. ‘We moeten de wet evalueren en als flexwerk daarna even onzeker blijkt als daarvoor, moeten we daar iets aan doen. Maar pas over een paar jaar’.

‘Bedrijven hóeven zich niet te bedienen van bepaalde vormen van flexwerk. Er is groot politiek draagvlak voor arbeid in vaste contractvorm.’

Limmen vindt dat de flexibilisering mede kan worden gekeerd door wettelijke mogelijkheden. Hij wijst op het zzp-vraagstuk. ‘Zzp’ers kunnen goedkoop werken omdat ze niet zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en niet sparen voor hun pensioen. Daarmee concurreren ze andere werkenden uit de markt. Feitelijk gaat het hier om schijnzelfstandigheid en om de houdbaarheid van ons sociale stelsel. Zzp’ers verplichten tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een goed idee.’

Detacheringsrichtlijn te ruim
Limmen vindt ook dat de Europese detacheringsrichtlijn moet worden aangepast om verdringing op de arbeidsmarkt door arbeidsmigranten te voorkomen.’Nu wordt op heel grote schaal de hand gelicht met de Wet minimumloon, door onderbetaling van arbeidsmigranten. De Inspectie SZW heeft onvoldoende middelen en menskracht om te controleren op naleving. Als de pakkans klein is, helpen hoge boetes niet.’

Vakbond wil weer werklozen bemiddelen
Tot slot zegt hij dat de vakbonden zich weer actief willen bemoeien met de arbeidsbemiddeling van werklozen. Om dat te bekostigen zou de WW-premie moeten worden verhoogd. Recente bezuinigingen op het UWV maken dit volgens hem nodig. ‘Wij willen dit gat vullen met persoonlijke coaching over hoe mensen weer aan de bak komen.’

Bron: FD, 6 mei 2015