CNV wil Transitiefonds Vakmanschap en Innovatie

0
170

CNV Vakmensen roept de overheid op een nieuw fonds op te richten: het Transitiefonds Vakmanschap en Innovatie.

De bond stelt verder voor om regionale platforms op te richten waarin impulsen worden gegeven op het gebied van werkgelegenheid, inzet van (bestaand) vakmanschap en verkenning van bruikbare, vernieuwende initiatieven. De financiering van de regionale platforms loopt vervolgens via het nieuw op te richten Transitiefonds Vakmanschap en Innovatie (TVI).

Breed transitiefonds
De basis van het transitiefonds is breed: financiering vanuit overheid en sociale partners. Gelden komen beschikbaar vanuit overheid (onderwijs en uwv) en sociale partners (cao’s, ontwikkel- en scholingsfondsen). Vice-voorzitter Piet Fortuin: “Via de ontwikkel- en scholingsfondsen kunnen we mensen op weg helpen naar een nieuwe baan. Jezelf permanent ontwikkelen zorgt ervoor dat je inzetbaar bent op vele terreinen. Daarmee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. En kun je bestaand vakmanschap gebruiken op een nieuwe manier”.

Bron: CNV, 16 januari 2014