CNV: Wet Arbeidsmarkt in Balans versnelt de flexibilisering

0
293

Wet arbeidsmarkt in balans | Wab


“Het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) over vast/flex contracten versnelt de doorgeschoten flexibilisering alleen maar. Het brengt de arbeidsmarkt verder uit balans,” vindt CNV voorzitter Maurice Limmen.

Reactie CNV op het wetsvoorstel:

De vandaag door minister Koolmees aangekondigde wetsvoorstellen over de arbeidsmarkt leiden ertoe dat het vaste contract onzekerder wordt en flexwerkers amper beter worden beschermd.

Maurice Limmen: “Met dit wetsvoorstel kan iedereen met eigen ogen zien wat nu precies de consequenties zijn van de plannen van dit kabinet. Met alle schadelijke gevolgen van dien voor de werknemer. Minister Koolmees maakt ontslag gemakkelijker en de transitievergoeding bij lange dienstverbanden lager.” Ook mogen in het voorstel werkgevers weer voor langere tijd tijdelijke contracten aanbieden aan werknemers. “Precies de verkeerde beweging. Werknemers verdienen juist meer zekerheid. Het zou goed zijn geweest als eerst fatsoenlijk de Wet werk en zekerheid (Wwz) was geëvalueerd, in plaats van nu zonder onderbouwing te gaan rommelen aan de zekerheden van werknemers.”

Payroll – intentie goed, middel niet adequaat
“De maatregelen om iets te doen aan de ongelijke beloning van payrollmedewerkers volstaan helaas niet,” aldus Limmen. Met lapmiddelen probeert het kabinet nu de positie van payrollmedewerkers te verbeteren. De pensioenoplossing die het kabinet kiest voor payrollwerknemers leidt er nog steeds toe dat zij niet een gelijk pensioen hebben als hun collega’s met een regulier contract en dat er dus concurrentie op arbeidsvoorwaarden mogelijk blijft. Het kabinet zegt verder met deze wet de werkgevers administratief te willen ‘ontzorgen’. Dat kan echter ook plaatsvinden zonder payrolling, namelijk gewoon via een loonadministratiekantoor. De intentie is goed, het middel niet adequaat.”

Flexwerker amper beter beschermd
Limmen: “Het CNV is voorstander van maatregelen die er voor zorgen dat flexibele abeid fatsoenlijk wordt beloond. Alleen zo wordt er niet meer geconcurreerd op prijs en kunnen we flexwerkers beter beschermen. De voorstellen die de minister hiertoe doet gaan de goede kant op, maar zijn nog onvoldoende. En voor het echt kunnen slagen van deze maatregel, moet ook worden gewerkt aan de eerlijke beprijzing van die andere vorm van flex: zzp. Zo lang de deur naar goedkopere zzp-constructies wagenwijd open blijft staan, bestaat het risico dat werkgevers – in plaats van een vast contract – kiezen voor goedkope zzp.” Ook wil het CNV dat zzp-ers beter beschermd worden. Limmen: “Daarom wil het CNV een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en een fatsoenlijke pensioenopbouw voor zzp-ers. Doordat het kabinet op dit dossier teveel laat liggen, blijft de concurrentie op arbeidsvoorwaarden en de race naar de bodem in stand. Helemaal nu er de komende jaren te weinig wordt gehandhaafd op schijnconstructies.”

Bron: CNV, 9 april 2018