CNV: Schrap loonkostenvoordeel flexwerk

0
132

“Zorg voor meer vaste banen. Bevorder duurzame, wederzijdse en bestendige arbeidsrelaties. Keer de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt.”

Dat is hoofdboodschap in de brief die CNV-voorzitter Maurice Limmen op 4 april heeft gestuurd aan informateur Edith Schippers en de onderhandelende partijen voor een nieuw kabinet. “De doorgeschoten flexibilisering beschadigt de samenleving als geheel, niet alleen de werknemer.”

Schrap loonkostenvoordeel flexwerk
Om die doorgeschoten flexibilisering te keren stelt Limmen voor dat het loonkostenvoordeel van flexwerk voor werkgevers verdwijnt. Dat kan door de loonkosten van vaste en flexibele werknemers minimaal gelijk te trekken en flexwerkers een toeslag te geven op hun loon.

Gelijk speelveld zzp’ers en werknemers
Ook pleit hij voor een verplichte verzekering voor zzp’ers tegen arbeidsongeschiktheid en dat zzp’ers een fatsoenlijk pensioen gaan opbouwen. Om een gelijk speelveld te creëren tussen werknemers en zzp’ers wil het CNV de fiscale behandeling van zzp’ers en werknemers met elkaar in balans te brengen.

Investeer in samenleving
“Investeer in de publieke sector: zorg voor meer mensen in onder andere de thuiszorg, in het verpleeghuis en in de klas. Geef vertrouwen en ruimte aan de professionals. Die oproep geldt overigens ook aan de werkgevers in de marktsector. Alleen zo ontstaan aantrekkelijke beroepen en borg je de kwaliteit in de markt en de publieke sector”, aldus de CNV-voorzitter.

Scholing en ontwikkeling
Limmen pleit verder voor een individueel ontwikkelingsbudget voor iedereen in de beroepsbevolking, in samenhang met onafhankelijke loopbaandienstverlening en erkenning van opgedane ervaring (EVC).”

Bron: CNV, 5 april 2017